Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

„Nikada ne potcjenjujte mogućnost da mala grupa ljudi može da promijeni svijet. Zapravo, oni su to jedini do sada učinili.“

DanVolonteraRazličite ljude pokreću različite stvari. Motivacija je ključ uspeha. Zašto? Zato što motivisana osoba bolje obavlja svoj posao i motiviše druge.

Omladinski aktivizam se najbolje određuje kao glas mladih ljudi koji su uključeni u raznolike društvene aktivnosti koje za cilj imaju promociju društvenih promjena i uloge mladih ljudi u društvu.

On predstavlja glas mladih koji su okupljeni oko zajedničke ideje radi neke društvene promjene.

Aktivizam mladih znači njihovo aktivno učešće u rješavanju pitanja koja se tiču njih i donošenja odluka u lokalnim zajednicama kao i na državnom nivou.

Biti aktivan znači znati šta hoćeš i želiš i imati volju da to uradiš. To znači uticati na odluke o ličnom razvoju, razvoju grada, zajednice, osim škole i kafića imati i druge aktivnosti koje će nam pružiti priliku da putujemo, upoznajemo nove ljude, stičemo prijateljstva, nova znanja i vještine koje će nas upotpuniti…

Omladinski aktivizam nije jedna aktivnost, nego više različitih aktivnosti i projekata, male lokalne akcije u lokalnim sredinama, ali i mladih i za mlade na regionalnom, nacionalnom ili međunarodnom nivou, kako bi efektivnije i efikasnije djelovali na poboljšanje stanja mladih i unapređenja građanskog društva.

Omladinski aktivizam podrazumijeva:

– Zajednički poduhvat mladih

– Prilike za sticanje novih vještina, znanja i stavova

– Skup različitih interesovanja, talenata, mogućnosti i potreba (timski rad)

– Lični doprinos mladih u ostvarivanju zajedničkih ciljeva i interesa

– Zasnovanost na potrebama mladih

– Izazovnu i mladalačku aktivnost

– Nudi mogućnost za nova iskustva i izazove

– Koristan je mladim i zajednicama     

Volonterizam je osnov aktivizma.

Volonterski angažman, odnosno dobrovoljan i besplatan rad u korist drugih ili za opšte dobro od velikog je značaja za rješavanje i bolje razumijevanje mnogih problema koji postoje u svakoj zajednici.

Volontiranje kao oblik građanskog aktivizma ističe ono najbolje u čovjeku, čini ga aktivistom, mijenja svijest ljudi, razvija toleranciju, poboljšava kvalitet života…

 

Volontiranje je najbolji način da uradiš nešto pozitivno za sebe i druge u isto vreme. Volontiranje znači podijeliti vrijeme, znanje, vještine i pozitivnu energiju sa drugima, ali ne znači samo pomoći drugima nego i pokušati usavršiti samog sebe. Volonterski rad je je vid neformalnog učenja, način da razviješ lične vještine, upoznaš nove ljude, stekneš nova prijateljstva, otkriješ različite stavove, upoznaš druge kulture i zemlje i na kraju spoznaš samog sebe. Volontiranje je širenje novih perspektiva i sopstvenog uma.

Zato s pravom možemo reći da nas aktivizam i volonterizam grade kao ličnosti.