Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Pregled donacija i grantova Fondaciji u 2013. godini

ruke-pomocFondacija “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca” je realizovala nekoliko projekata u 2013. godini i to:

(1) Projekt multidisciplinarnih naučnih istraživanja Bosanske doline piramida,

(2) Projekt Međunarodne radne akcije volontera – MRAV 2013,

(3) Projekt unaprijeđenja turističke infrastrukture,

(4) Projekt promocije arheološkog turizma,

(5) Organizaciju četvrte Međunarodne naučne konferencije “Skrivena historija”

Za organizaciju ovih aktivnosti Fondacija je aplicirala za sredstva kod niza vladinih institucija na nivou Općine, kantona i Federacije, te javnih preduzeća.

Fondacija je u 2013. primila samo jednu donaciju i to od Ministarstva privrede Vlade Zeničko-dobojskog kantona za uređenje turističke infrastrukture. Prvi put od 2006. godine, nakon sedam godina, Fondacije nije dobila nikakvu donaciju od Općine Visoko gdje su se realizirali ovi projekti.

Fondacija se za potrebe finansiranja projekata oslonila isključivo na komercijalne aktivnosti i prihode od osnivača.  

mt_ignore: pdf