Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Vlada ZDK odustala od autrijskog robnog kredita u oznosu od 14,5 miliona eura za KB Zenica

kantonalna bolnica zenica 1Vlada ZDK održala je tematsku sjednicu posvećenu situaciji u Kantonalnoj bolnici Zenica. Sjednici su prisutsvolai predstavnici upravljačkih struktura ove ustanove te Zavoda zdavstvenog osiguranja ZDK, a među važnijim zakljčcima sa ove sjednice je odluka o osiguravanju oko 1,1 milion maraka za nabavku najnužnije opreme. Zahtjevi sindikata zdravstvenih radnika i doktora medicine za usklađivanje plaća sa rastom trošlova života, iako opravdani, ocijenjeni su u aktuelnom trenutku nerealnim.

Finansijska, ali i situacija sa opremom u Kantonalnoj bolnici Zenica dostigla je kritičnu tačku, a Vlada ZDK kao osnivač, nakon detaljne analize stanja, mora hitno djelovati:

“Jedan od najvažnijih zaključajka je da je Vlada u ovom momentu zajedno sa Zavodom zdravstvenog osiguranja iznašla sredstva u iznosu od 1 053 000 maraka sredstva koja će poslužiti za nabavku nove opreme, kapitalni grant ministarstva zdravstva u Nacrtu budžeta za 2014. godinu je povećan za 1,5 miliona maraka sa ciljem da se u redovnim mjesečnim tranšama kantonalni budžet Zenica poveća za predloženih 250 000 maraka mjesečno” – prim. dr. Senka Balorda, ministrica zdravstva ZDK.

Među najvažnijim zaključicima današnje tematske sjednice Vlade ZDK posvećene stanju u Kantonalnoj bolnici Zenica je i, uvjetno rečeno, odustajanje od realizacije autrijskog robnog kredita u odnosu od 14,5 miliona eura. Podsjećamo, taj kredit je trebao biti iskorišten za nabavku opreme za novi operacioni  blok sa 10 sala, centralnu intenzivnu njegu i energeski blok.

“Mi ćemo proglasiti ništavnim tendere javnim pozivima i radit ćemo dalje na obezbijeđenju zadatak će biti Vlade da nastavi pregovore vezano za obzbijeđenje kreditnih sredstava i za završetak investicije. Vlada stoji iza toga da treba investirati u bolnicu i to hoće, radit će iz kreditnih sredstava, iz povoljnijih kreditnih sredstava u odnosu na dosadašnje koje su bile aktuelne” – izjavio je Munib Husejnagić, premiejr ZDK.

Zahtjevi  Samostalnog strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije, ali Nezavisnog strukovnog sindikata zdravstvenih radnika kantonalne biolnice u vezi sa usklađivanjem plaća sa rastom troškova života, također su bili predmet analize na tematskoj sjednici Vlade ZDK.

“Mislim da u ovom stanju u kakvom jesu i budžeti i sve ostalo da nema realne osnove da se traži neko posebno povećanje” – istakao je Munib Husejnagić.

Vlada ZDK ocjenjuje da je katastrofalna situacija u Kantonalnoj bolnici Zenica posljedica investiranja bez pokrića. U proteklih 5 godina u ovoj ustanovi realizirano je više od  30 miliona maraka, najvećim dijelom bez odgovarajućih odluka, ali i finansijske podrške  osnivača, Vlade ZDK. U toj situaciji za investicije su se trošila sredstva predviđena za primarne funkcije bolnice, što je uzrok duboke krize u kojoj se ova ustanova našla.    

federalna.ba/Visoko.co.ba