Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Prof.dr Besim Spahić o svemu pomalo

Besim Spahic1“Da nije bilo ZAHNOBIH-a i da nije bilo partizana u ofanzivama, veliko je pitanje da li bismo mi ostali kao država, federalna jedinica u Jugoslaviji i da li bismo obnovili našu djelatnost. Ako je jedno mjesto značajno za državnost BiH, onda je to primarno moštranska dolina, onda je to primarno Visoko, onda je primarno grad Visoki, a onda i, nedaleko od Visokog, Bobovac. Šemso Tucaković je jedan od plodonosnih i dobrih autora, koji je samo ove godine objavio četiri knjige, ali to nisu knjige koje je napisao u ovoj godini, nego ih je pisao čitav život i istraživao određene elemente, pa je napisao izvanrednu knjigu “Kulturocid na Drini”, zatim knjigu o značajnim partizanskim bitkama za državnost BiH, u kojima on govori o preko 28 hiljada poginulih boraca, gdje su većinom bili Dalmatinaci, u bitkama na Neretvi i na Sutjesci i koji su se izborili da bi bila priznata, odnosno obnovljena državnost BiH. Kolega Tucaković je još u onom sistemu, prije rata, istraživao fenomen genocida i pobijenih ljudi i najveći problem opstanka države BiH je suočenje sa sopstvenim zločinima u tri tzv. konstitutivna naroda. Dakle, svako mora priznati šta i kako su njegovi preci radili i kako smo mi neodgovorni prema našoj državi i do dan danas uz pomoć međunarodne zajednice i domaćih izdajnika prodajemo našu državu te smo od gotovine napravili veresiju.
 
Bosna i Hercegovina kao Republika BiH, prema AVNOJ-u, je ušla i priznata kao država, a danas imamo dvije državne tvorevine, od kojih je jedna Federacija BiH, a druga Republika Srpska. A osim te dvije, imamo i 11 ministarstava kantona i županija koji potroše preko 70 posto državnog budžeta, a ekonomije više nemamo. “KTK” je bio najelitniji proizvod, sa najvećom cijenom, pozicioniran i brendiran u Americi, dakle to je ono čuveno kožarstvo i tabaci visočki. Kako danas stoji ta fabrika? Ima li je ili nema? Sjećam se perioda kada je Sead Efendira bio jedan od direktora, to je bila firma. Sada je nema! Nema ni mog “Borca” travničkog, jer sam iz Travnika, nema ni “Bratstva” iz Novog Travnika, nema ni “Slobodna Principa Selje”, a to su bile kredibilne firme u Evropi i svijetu, što je osnovna baza samoreproduktivne ekonomije za našu državnost. Mi toga nemamo. Jednom dijelu naroda pomažu iz susjedne države Hrvatske, drugom dijelu iz susjedne Srbije, a trećem dijelu naroda, kojem ja pripadam pomažu razna islamska braća, ne kao državljanima BiH, ne za državnost BiH, nego isključivo iz religijskog karaktera i imamo barem sedam-osam različitih mezheba koji su ovdje došli. Gledali smo zadnji Bajram i vidjeli smo lijepo kako eksplodira bomba u sred džamije i kako je ubijeno 47 muslimana i ranjeno stotinjak od strane drugih muslimana. A zadnjih mjesec dana pred Bajram je bilo 1000 međusobno pobijenih. Dakle, nama treba zajednički osjećaj prema državi i pokušao je moj kolega Tucaković, u svojoj briljantnoj knjizi da napravi to i da pokaže ljudima da ne zaborave da nije u onom sistemu bilo sve loše. Bilo je niz negativnih stvari, ali u ovome je sto puta više negativnih stvari i podijeljeni smo u tri nacionalna tora. I kažu “neka i nas naši uzimaju, vidiš šta radi Dodik u RS-u ili šta radi Čović sa Hrvatima u Zapadnoj Hercegovini”. S tim nemamo nikakve šanse, nemamo samosopstvene definicije, jer dok su ovdje stolovali banovi i kraljevi, ovdje u vašem rodnom gradu, Bosna je imala, kažem Bosna jer je tek 1878. godine nastala Bosna i Hercegovina, kada su Turci podijeli na Bosanski, Hercegovački, Sandžački pa i Bihaćki pašaluk, a to su Austrougari iskorstili, dakle Bosna je imala svoj plan, svoj cilj, svoj stav.
 
Mi više od 500 godina ne pravimo svoju državu, ne znamo je ni napraviti. Holbrooke nam je skrojio okavku, samo da se zaustavi rat, a ostalo su dočekali domaći izdajnici i uživaju u tome kao trojke. Jedni straše svoje drugim dvoma i nedavno je bila jedna antifašistička priredba, gdje sam ja rekao “Procvat fašizmu, sloboda triju konstitutivnim narodima”, a oni “Ostali” ne postoje, oni koji su najveći državljani ove države. Konstitutivni su oni koji su već dekompozirali Bosnu na dvije države, a dekonstitutivni su oni koji su zaista građani i koji jedino hoće Bosnu. Ima li svrhe da postoji država Bosne bez Bosanaca? Nema. Ima li svrhe da postoje države Hrvatska i Srbija bez Hrvata i Srba? Nema. Bez države mi smo niko i ništa, ali država nije nikakav teritorij gdje je samo u pitanju nacija i vjera. Država je preduzeće, korporacija, firma sa vrhunskim kadrovima koja uređuje sve poslove svim svojim državljanima bez ikakve segregacije, a kamo li ovo “Sejdić-Finci” što je čista lakrdija.” – rekao je okupljenim novinarima prof. dr. Besim Spahić.
 
 
Posted in BiH