Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Promocija knjiga „Prešućeni genocid“ i „Presudne partizanske pobjede u BiH“ autora prof. dr. Šemse Tucakovića

PozivnicaDanDrzavnostiNa prijedlog Zavičajnog muzeja Visoko u ponedjeljak sa početkom u 18,00 sati u Velikoj sali Općine Visoko bit će upriličena promocija dviju knjiga autora prof. dr. Šemse Tucakovića. Riječ je o djelima “Prešućeni genocid” (Zločini srpskih snaga na Drini 1941–1945) i „Presudne partizanske pobjede u Bosni i Hercegovini“ (Neretva–Drina–Sutjeska) nastalim kao rezultat višedecenijskog rada na istraživanju zločina u BiH.

Promotori će biti: prof. dr. emeritus Ismet Dizdarević, general Ekrem Durić, nosilac Partizanske spomenice 1941., prof. dr. Besim Spahić i prof. Senad J. Hodović, muzejski savjetnik.

Autor Tucaković u navedenim knjigama piše o zločinima, „Prešućeni genocid“ piše o zločinima srpskih snaga na cijelom području toka Drine od Šćepan Polja do ušća Drine u Savu kod Rače. Riječ je o najmonstruoznijem zločinu u II svjetskom ratu, o stradanju oko 100 000 Bošnjaka-muslimana o čemu dosada ništa nije napisano. Knjiga „Presudne partizanske pobjede u Bosni i Hercegovini“ oživljava sjećanje na snagu i važnost antifašističkog otpora i antifašizma. Objavljena na 70-u godišnjicu obilježavanja kako ih i autor Tucaković naziva presudnih bitaka u II svjetskom ratu na teritoriji Bosne i Hercegovine, Bitke na Neretvi (Bitke za ranjenike) i Bitke na Sutjesci.

Autor Šemso Tucaković, magistar socioloških i doktor žurnalističko-komunikoloških nauka, redovni je profesor na Odsjeku komunikologije Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu (nastavne discipline: Historija komuniciranja, Osnovi propagande, Odnosi s javnošću, Razvoj medija u svijetu i BiH, Savremena propaganda i Praksa u kompanijama i institucijama) i šef postdiplomskog studija komunikologije. Novinarskom se profesionalno bavio skoro 30 godina. Osnivač je Odsjeka komunikologije na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, a sarađivao je sa univerzitetima u Tuzli, Mostaru i Bihaću. Autor je 14 knjiga, dva univerzitetska udžbenika i desetina naučnih radova.