Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Razgovor o budžetu bez prisustva predlagača

vijece01062013 1U Velikoj sali Općine Visoko jučer je održana  12.sjednica Općinskog vijeća Visoko na čijem je dnevnom redu bilo ukupno 18 tačaka. Jučerašnjoj sjednici prisustvovala su 24 vijećnika, a nedostajao je vijećnik SDP-a Muhamed Husić koji je u međuvremenu imenovan ministrom privrede u Vladi ZDK. Prije redovne 12.sjednice održana je i svečana sjednica OV Visoko povodom 25.novembra – Dana državnosti BiH. Najvažnije što se desilo na ovoj sjednici OV Visoko je svakako ponovno vraćanje participacije za prijevoz učenicima i studentima, koja je prošle godine bila umanjena sa 40%, na 20%, a nakon ove sjednice vijeća participacija će ponovo biti vraćena na 40 %. Po tačkama dnevnog reda tok sjednice je imao sljedeći izgled:

1.Izvod iz zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Visoko,

2. Nacrt programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2014. godinu,

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

Nakon rasprave doneseni su i određeni zaključci, a jednoglasno sa 24 glasa ZA ova tačka dnevnog reda je usvojena.

3. Nacrt budžeta općine Visoko za 2014. godinu,

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

OV Visoko Nacrt budžeta, otvara se Javna rasprava u trajanju 21 dan, a nakon provedene Javne rasprave bit će proveden Nacrt budžeta za 2014.godinu. Nakon glasanja usvojeni su predloženi zaključci sa 14 glasova ZA, 4 UZDRŽANA I 6 PROTIV.

4. Nacrt odluke o izvršenju budžeta općine Visoko za 2014. godinu,

OV Visoko usvaja nacrt odluke. O nacrtu se otvara javna rasprava u trajanju od 21 dan, a nakon provedene rasprave bit će utvrđen Nacrt odluke o izvršenju. Nakon glasanja ova tačka je usvojena sa glasova 14 ZA, 7 UZDRŽANIH I 3 PROTIV.

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

5. Prijedlog izmjena i dopuna Programa kapitalnih ulaganja u cestovnu infrastrukturu iz budžeta Općine Visoko za 2013. godinu,

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

Ovaj Prijedlog je jednoglasno usvojen sa 24 glasa ZA.

6. Informacija o statusu procesa privatizacije JP “Veterinarska stanica” Visoko,

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice i Melina Hodžić-Travančić, općinski pravobranilac

Informacija je usvojena sa 23 glasa ZA i jednim uzdržanim glasom.

7. Prijedlog izmjene Programa ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoline općine Visoko za 2013. godinu,

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

Prijedlog je usvojen sa 14 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 8 UZDRŽANIH.

8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za izgradnju poslovnog objekta u naselju Prijeko.

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

Prijedlog odluke je usvojen sa 22 glasa ZA i 2 UZDRŽANA glasa.

9. Informacija o prijevozu učenika i studenata-participacija općine Visoko,

IZVJESTILAC: Amra Omerbegović, šef Odsjeka

10. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Strategije komuniciranja sa javnošću općine Visoko za period 2015-2021. godina,

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

  1. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Strategije za mlade općine Visoko za period 2015-2021. godina,

IZVJESTILAC: Amra Omerbegović, šef Odsjeka

12. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o promjeni oblika JKP Gradska groblja Visoko p.o. i organizovanju JP u obliku d.o.o. u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o javnim preduzećima,

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

13. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o promjeni oblika JKP Visočica Visoko p.o. i organizovanju JP u obliku d.o.o. u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o javnim preduzećima,

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

14. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o promjeni oblika JP Radio i televizija Visoko p.o. i organizovanju JP u obliku d.o.o. u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o javnim preduzećima,

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

15. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o promjeni oblika JP Veterinarska stanica Visoko p.o. i organizovanju JP u obliku d.o.o. u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o javnim preduzećima,

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

16. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju predstavnika Općine Visoko u Skupštini Društva „Visokogas“ d.o.o. Visoko,

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

17. Prijedlog odluke o potvrđivanju izmjene člana Savjeta Mjesne zajednice Moštre,

IZVJESTILAC: Edina Ahmetović, pomoćnica načelnice

Tačke dnevnog reda od 9. do 17.su također usvojene uz rasprave, a 18.tačka dnevnog reda, vijećnička pitanja i inicijative je na samom početku sjednice vraćena na drugu tačku. Što se tiče ove tačke dnevnog reda donosimo i nekoliko najzanimljivijih inicijativa i pitanja vijećnika:

18. Vijećnička pitanja i inicijative.

Dejan Šćepanović (SDP): Koliko je načelnica od preuzimanja mandata sklopila ugovora o djelu i za koje usluge zaključno sa današnjim datumom 22.11.2013. god. ? Želim detaljan spisak.

Elvir Špiodić (Nezavisni klub vijećnika): Da li uposleni građani mogu da se vrate iz porodične medicine u medicinu rada? Inicijativa: Informacije o radu općinske načelnice između sjednica vijeća.

Izet Smajević (SBiH): Da li Općina Visoko može dobiti sredstva od kredita koje BiH dobija od Njemačke?

Dalibor Tomičić (SDP): Da li nadležne općinske službe mogu interventno djelovati u snabdijevanju vodom za školu i 35 domaćinstava u Srhinju?

Nevzeta Begić (SBB): Pitanje održavanja Aleje šehida Resula?

Mirnes Fatić (BPS): Koliko je uplaćeno sredstava za zakup trafo stanica, releja i dalekovoda?

Inicijativa: Da se na regionalnom putu Visoko – Kiseljak u mjestu Buci postavi saobraćajna signalizacija zbog djece pješaka koja koriste taj dio puta.

Jasmin Omanović (SBB): U koliko navrata i kojim iznosima su uplaćivana sredstva za rasvjetu u Šarenim Hanovima?