Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Participacija Općine za prijevoz učenika i studenata će ponovo biti 40 %

velika sala opcine visokoNa današnjoj sjednici općinskog vijeća dogodilo se više čuda. Ali svakako najveće je ono vezano za 9. tačku Dnevnog reda – Informacija o prijevozu učenika i studenata – participacija općine Visoko.

Sve je krenulo naravno od 4. tačke Dnevnog reda – Nacrt budžeta za 2014. godinu, gdje je za Subvencije za prijevoz učenika i studenata načelnica kao predlagač Nacrta planirala 150.000 kao i prošle godine. Upravo SAMO 150.000 KM bili su i razlog zašto je participacija općine smanjena sa 40 na 20 posto, te zašto je učenicima i studentima karta za prijevoz skuplja i na kraju krajeva zašto je cca. 4000 građana potpisalo peticiju protiv takve odluke sadašnje vlasti.

Također SAMO 150.000 KM bio je i razlog za oštre kritike opozicije i za Nacrt Budžeta za 2014. godinu. Krenulo je sa Klubom vijećnika SDP, koji je upozorio da će prilikom glasanja biti UZDRŽAN, ako se za prijevoz studenata i učenika ne iznađe više sredstava, a pratili su ga Klub vijećnika SBB-a, Nezavisni klub, te Klub vijećnika BPS-a koji je upozorio da će biti PROTIV. U tom trenutku pozicija (SDA i SBIH) nije mnogo marila za kritike opozicije, te je Nacrt Budžeta za 2014. godinu izglasan sa 14 glasova ZA (SDA i SBIH), 8 UDZRŽANIH (SBB, SDP i Nezavisni klub) te 2 PROTIV (BPS).

Kritike opozicije upućene na Nacrt Budžeta, dobiti će na težini tek u 9. tačci Dnevnog reda –  Informacija o prijevozu učenika i studenata – participacija općine Visoko.

Šta se dešava?

Deveta tačka dnevnog reda počela je riječima Izvjestioca gospođe Amre Omerbegović, po dužnosti šefice Odsjeka Službe za društvene djelatnosti koja je vijećnike informisala da je to zapravo prvi put da vijećnici imaju pred sobom potpuno informaciju o prijevozu učenika i studenata. Zatim su otvorena pitanja izvjestitelju, te se prvi javio vijećnik Dejan Šćepanović (SDP) koji je upitao ko je pravio nove kriterije za učenike i studente koji će imati pravo na participaciju? Nakon Šćepanovića, vijećnica Nevzeta Begić (SBB) upitala je da li je planiranih 150.000 KM dovoljno sredstava za subvencije svim učenicima i studentima koji ispunjavaju kriterije. Poslije niza pitanja vijećnika koji su većniom iz opozicionih stranaka (SBB,SDP i BPS), prešlo se na raspravu o navednoj tačci.

I onda se dešava pravo čudo, tačnije do sada neviđen pritisak opozicionih stranaka na poziciju. Ponovo je za govornicu prvi izašao vijećnik Šćepanović koji je upozorio da se unutar 9. tačke mora govoriti o činjenicama “Prva činjenica jeste da smo obavezu subvencioniranja prijevoza učenika i studenata naslijedili od prošlih vlastodržaca i da je moramo poštovati, druga činjenica jeste da ste učenicima i studentima smanjili sredstva za prijevoz, a treća činjenica jeste da ste novim kriterijima, koje je napisala načelnica destimulisali učenike da se prijavljuju, te ste smanjili broj korisnika”. Šćepanović je dodao i to da SDP neće glasati za Budžet koji ne predviđa 231.000 KM za prijevoz učenika i studenata s obzirom da je toliko bilo potrebno 2012. godine, te predložio zaključak da ubuduće vijeće potvrđuje kriterije koje napravi načelnica.

Halim Dervišević (BPS) je prihvatio cifru Šćepanovića i poručio “da BPS neće glasati za budžet ukoliko se na nađe tih 231.000 KM za prijevoz učenika i studenata, te da će BPS naći najmanje 10 stavki budžeta kojima se mogu smanjiti određene cifre kako bi se dodalo nedostajećih 81.000 KM na 150.000 KM za subvencije prijevoza koliko je planirala načelnica”.

Iznenađujuća je bila i podrška Nezavisnog kluba, čiji je vijećnik Elvir Špiodić podržao zahtjeve prethodnih govornika i također upozorio da će njegov klub glasati PROTIV budžeta, ako se 231.000 KM za prijevoz ne nađe.

Kad je već krenulo i Klub SBB-a je dao grčevitu podršku kolegama iz opozicije.

S obzirom da načelnica Babić nije prisustvovala sjednica, odbrana pozicije se figurirala u liku predsjednika Kluba vijećnika SDA, koji je u svom nastupu za govornicom dao usporedbu Visokog sa općinom Kakanj poručivši da Kakanj daje samo 130.000 KM za prijevoz, a ima mnogo veći budžet, ali se u Kaknju niko ne buni, te je predložio da se u  kriterije za učenike i studente koji će imati pravo na participaciju uvede i prosjek ocjena.

Odbranu pozicije dekodirale su replike vijećniku Omanović od strane Nevzete Begić koja je Omanovića upozorila da se ne govori ovdje o nagrađivanju dobrog prosjeka već o pravima učenika i studenata na prijevoz, te Dejana Šćepanovića koji je u svojoj replici upoznao Omanovića sa podacima Federalnog zavoda za statistiku u kojem je u 2012. godini prosječna plata u Kaknju bila cca 750 KM, a u Visokom 550 KM te da su te dvije općine neuporedive, te dodao “da su novi kriteriji koje je načelnica donijela neprihvatljivi SDP-u, te da je sasvim neshvatljivo kako su izbačene samohrane majke, te djeca roditelja invalida do 90 %”.

Te dvije replike bile si i povod da predsjednik klub SDA Mirza Omanović traži pauzu od 5 minuta.

A nakon pauze desilo se čudo, Klub vijećnika SDA u konsultaciji sa SBIH, podržao je zahtjeve opozicije te predložio zaključak da se u budžetu za narednu godinu planira 231.000 KM za subvencioniranje prijevoza učenika i studenata.

Poslije takvog prijedloga pozicije, euforična opozicija je popustila pritisak te je ostatak sjednice i narednih 19 tačaka prošlo izuzetno brzo.

Bilo je doduše i populističkih pokušaja pojedinih vijećnika da na račun “pobjede” opozicije ugrabe koji politički poen. Jedan od takvih pokušaja bio je i prijedlog vijećnika Faruka Ihtijarevića (SDA) koji je predložio da se svaki vijećnik odrekne jednog paušala za prijevoz učenika i studenata. U najmanju ruku čudno je da to predlaže upravo vijećnik Ihtijarević koji je za gotovo godinu dana mandata izašao za govornicu jednocifren broj puta, te zasigurno jedan od onih koji sigurno nisu zaradili svoje paušale aktivnošću na sjednicama. Naravno, možda je i gospodin Ihtijarević zaboravio da vijećnici OV Visoko, budžet koštaju 100.000 KM, a da plate uposlenih koštaju preko 2 miliona, te da je upravo on sa svojim kolegama iz SDA glasao za povećanje plata u iznosu cca. 170.000 KM u Prijedlogu budžeta za ovu godinu, te da je upravo tih cca. 170.000 KM i koštalo učenike, studente i slične kategorije stanovništva.

Na kraju, jasno je da se desilo čudo. Pozicija je popustila pritisku opozicije, te su obje strane uradile svoj posao, a rezultat je sretniji učenici i studenti koji će ponovo imati cijene karata kao iz 2012. godine, a možda i niže.

Poruka za kraj, političke sujete ostavite kod kuće i ubuduće radite na sličan način u interesu svih, ma koliko to bilo gorko i bez obzira ko predlaže nešto pametno, bila to pozicija ili opozicija.