Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Press konferencija povodom prve godine rada nove načelnice i općinske administracije

press nacelnicaU Velikoj sali Općine Visoko danas je održana press konferencija na kojoj se obratila načelnica općine Visoko Amra Babić, a tema, odnosno razlog press konferencije je godina od preuzimanja mjesta načelnice i godina dana rada. Danas smo saznali i šta je to u prethodnoj godini urađeno po službama u Općini Visoko, a posebne izvještaje za: Služba za poslove OV i Općinskog načelnika, Služba za opću upravu, poslove mjesnih zajednica i inspekcijske poslove, Služba za društvene djelatnosti, boračko – invalidsku zaštitu i raseljena lica, Služba za prostorno uređenje, imovinsko – pravne, geodetske, stambeno – komunalne poslove i zaštitu okoline, Služba za privredu, razvoj, budžet i finansije, Služba civilne zaštite, JU “Centar za socijalni rad” Visoko možete pronaći na web stranici Općine Visoko. Danas se govorilo i o određenim projektima koji su realizirani u proteklih godinu dana, te o stvarima koje nas očekuju u budućnosti, odnosno u narednoj godini.

U ovom periodu (14.11.2012.-14.11.2013.), održano je 9 redovnih sjednica Općinskog vijeća (zaključno sa 11. sjednicom OV od 12.10.2013.g.), na kojima je razmatrano ukupno 118 tačaka dnevnog reda, uključujući i 35 podtačaka, 81 normativni akt i 39 informacija/izvještaja.

U navedenom periodu izdato je 8 Službenih glasnika općine Visoko.

Najznačajniji dokumenti koje je donijelo Općinsko vijeće:

– Odluka o pristupanju izradi Strategije razvoja općine Visoko za period 2015.-

2021. godina,

– Odluka o potvrđivanju rezultata izbora za članove savjeta u mjesnim zajednicama

općine Visoko,

– Smjernice reforme javnog sektora općine Visoko,

– Odluka o izgradnji, upravljanju, korištenju, zaštiti i održavanju mjesnih vodovoda,

– Odluka o dodjeli priznanja općine Visoko za 2013. godinu,

– Prijedlozi rješenja o dodjeli zemljišta u svrhu legalizacije izgrađenih objekata u

naselju Šareni Hanovi,

-Odluka o davanju ovlašćenja Općinskoj načelnici za zaključivanje ugovora o diobi

nekretnina u svrhu izmještanja lokalne ceste Mile – Arnautovići,

– Odluka o izmjeni namjene i sadržaja dijela prostora Regulacionog plana “Prijeko”,

– Odluka o izmjenama i dopunama Statuta općine Visoko- Zdravstveni savjet