Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Nisu dobili prolaznu ocjenu

cesma voda visokoObjavljeni su novi nalazi fiziko-hemijskih i mikrobioloških analiza u okviru programa “Lokalni vodni objekti”, a oni koji ne udovoljavaju zahtjevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće kod lokalnih vodnih objekata su:
– Lokalni vodovod „Kadina voda“ Čemalovići (ova voda je mikrobiološki ispravna. Fiziko – hemijska analiza pokazuje izrazito povećan stepen mutnoće i obojenosti. Zbog toga ne udovoljava zahtjevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće kod lokalnih vodnih objekata. Potrebno je preispitati sanitarno tehničke karakteristike vodnog objekta i zone sanitarne zaštite u smislu otklanjanja mogućnosti prodiranja površinskih i otpadnih voda u objekat. Preporučuje se ponoviti fiziko – hemijsku i mikrobiološku analizu vode nakon poduzetih mjera.
– Lokalni vodovod „Ciglane“ Novo Naselje, Donje Moštre (ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija). Voda se može koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava najmanje 15 minuta ključanja vode. Potrebno je terensko ispitivanje objekta, dezinfekcija vode i ev. sanacija objekta. Preporučuje se ponoviti fiziko – hemijsku i mikrobiološku analizu vode.
– Javna česma „Mušinac“ Dol (ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija). Voda se može koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava najmanje 15 minuta ključanja vode. Potrebno je terensko ispitivanje objekta, dezinfekcija vode i ev. sanacija objekta. Preporučuje se ponoviti fiziko – hemijsku i mikrobiološku analizu vode.
– Javna česma „Dol“ Dol (ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija blago povećanog stepena mutnoće). Voda se može koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava najmanje 15 minuta ključanja vode. Potrebno je terensko ispitivanje objekta, dezinfekcija vode i ev. sanacija objekta. Preporučuje se ponoviti fiziko – hemijsku i mikrobiološku analizu vode.