Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Problem mosta na rijeci Bosni u Čekrekčijama

elvir-spiodicOpćinski vijećnik Elvir Špiodić postavio je sljedeće pitanje: “Da li je nadležna općinska Služba, do danas, poduzela ikakve aktivnosti, po pitanju brojnih zahtjeva i prijava, od strane privrednika i Savjeta MZ Čekrekčije, da se izvrši tehnički pregled stabilnosti konstrukcije i rekonstrukcije mosta preko rijeke Bosne u MZ Čekrekčije?” 

Na postavljeno vijećničko pitanje upućujemo sljedeći odgovor: 

Općinska služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambenokomunalne poslove i zaštitu okoline je u cilju rješavanja problema mosta na rijeci Bosni u Čekrekčijama odnosno, ispitivanja stepena oštećenja i nosivosti mosta, uputila više zahtjeva za dostavu ponude ovlaštenim institutima i to: Metalurškom institutu „Kemal Kapetanović“ Zenica i JU IMK – Institut za materijale i konstrukcije Građevinskog fakulteta Sarajevo. Metalurški institut „Kemal Kapetanović“ Zenica je u svom odgovoru naveo da ne raspolažu potrebnim resursima za ispitivanje nosivosti i stepena oštećenja mosta na rijeci Bosni nakon čega smo u više navrata upućivali zahtjev za dostavu ponude za ispitivanje stepena oštećenja mosta dostavljali JU IMK – Institut za materijale i konstrukcije Građevinskog fakulteta Sarajevo. Osim pismenih zahtjeva i usmeno smo kontaktirali predstavnike Instituta za materijale i konstrukcije Građevinskog fakulteta Sarajevo koji su na naše insistiranje posjetili Općinu Visoko i predmetni lokalitet, ali nisu dostavili ponudu. U proteklom periodu, imajući u vidu očiglednu nezainteresiranost Instituta za materijale i konstrukcije Građevinskog fakulteta Sarajevo, uputili smo zahtjev za dostavu ponude Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici i očekujemo odgovor ove ustanove odnosno, ponudu za ispitivanje nosivosti i stepena oštećenja mosta na rijeci Bosni u Čekrekčijama u sve u cilju poduzimanja mjera zaštite i rekonstrukcije mosta. 

Općinska služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline