Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Mirnes Fatić (BPS) – “Kada će se riješiti problem matičnih ureda Gračanica i Buci?”

mirnes faticPovodom vijećničkog pitanja koje je uputio vijećnik Mirnes Fatić na 11. sjednici Općinskog vijeća Visoko, koja je održana 12.10.2013.godine: “Kada će se riješiti problem matičnih ureda Gračanica i Buci, kada će matičar da radi 8 sati u ovim uredima, a ne da rade 2 dana na Bucima i Gračanici?”, dajemo sljedeći odgovor:

U mjesnim uredima Gračanica i Buci, prema službenim evidencijama, imamo znatno manji broj stranaka u odnosu na Matični ured Visoko i Mjesni ured Moštre. Iz tog razloga i u narednom periodu zadržat će se ovaj način rada (2 dana sedmično će raditi MU Buci, a 3 dana sedmično MU Gračanica). Ono što je bitno naglasiti jeste da su pojačane aktivnosti na digitalizaciji matičnih knjiga u svim mjesnim uredima, što će znatno olakšati proces izdavanja izvoda i uvjerenja iz matičnih knjiga. Završetkom digitalizacije u svim općinama u FBiH, doći će do uspostave Matičnog registra u F BiH, te će građani izvode iz matičnih knjiga moći podići u bilo kojoj općini, bez obzira gdje su rođeni. Sve naprijed navedeno će znatno olakšati proces pružanja usluga građanima, te ujedno umanjiti potrebu za rad mjesnih ureda Buci i Gračanica svakim radnim danom.

Pomoćnica načelnice
Edina Ahmetović