Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

“Kada će se sanirati udarne rupe na regionalnom putu Visoko-Kiseljak?”

minela-ahmicVijećnik Minela Ahmić je 12.10.2013. godine uputila sljedeće vijećničko pitanje: “Kada će se sanirati udarne rupe na regionalnom putu Visoko-Kiseljak? Na regionalnomputu Visoko-Kiseljak, tačnije od Zbilja prema Bucima postoje udarne rupe, odnosno povađeni šahtovi koji su označeni štapovima i reklamnim kesama i nisu vidljivi u noći. Rupe predstavljaju opasnost kako za vozače tako i pješake koji se kreću tim putem, stoga smatram da je potrebno te iste u što kraćem roku sanirati.”

Na postavljeno vijećničko pitanje dostavljamo sljedeći odgovor:

Održavanje regionalnog puta Visoko –Kiseljak je u nadležnosti Kantonalne direkcije za ceste. Prema našim saznanjima Direkcija posjeduje potpisan ugovor za tekuće održavanje regionalnih cesta i iste se održavaju prema planu Direkcije. Služba konstantno prati radove na području naše Općine i upućuje urgencije Kantonalnoj direkciji za ceste, tako da su u ovom momentu vidljive intervencije i pripreme za zimsku sezonu na regionalnim putevima. Također, nadležna Služba je uputila Urgenciju za saniranje nedostataka šahtnih poklopaca na regionalnim pravcima koji prolaze kroz našu Općinu zajedno sa Vašim pitanjem.