Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Formiranje policijskih timova na magistralnim putevima ima za cilj i smanjenje korupcije

policija 23Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona donijela je Plan rada mobilnog tima za kontrolu učesnika u saobraćaju, u kojem su razrađene sve aktivnosti nadzora i kontrole bezbjednosti saobraćaja, sa ciljem unapređenja postojećeg stanja u ovom segmentu djelovanja policije. Ovakav pristup kontrole učesnika u saobraćaju novina je u policijskoj praksi u našoj zemlji.

Glavni cilj formiranja policijskih timova za kontrolu saobraćaja je pronalazak predmeta koji potiču iz krivičnih djela, narkotičkih sredstava, oružja i municije, lica za kojim je raspisana potjernica te lica koja nelegalno borave u našoj zemlji. Pored ovoga, cilj ovakvog načina rada policijskih timova jeste i kontrola kretanja roba, transporta opasnih materija, sprečavanja nelegalnog prijevoza u unutrašnjem cestovnom prometu, ali i sankcionisanje počinilaca prekršaja iz Zakona o sigurnosti saobraćaja na cestama u BiH:                                

Režim rada i funkcionisanja stacioniranih radarskih sistema instaliranih na magistralnim putevima ostaje isti, kao i rad mobilnih radara. Formiranje policijskih timova na magistralnim putevima, pored detaljnijih kontrola učesnika u saobraćaju, ima za cilj i smanjenje korupcije.

Zeničko-dobojski kanton prvi je u Federaciji uveo praksu ovakvog rada policijskih patrola na magistralnim putevima, a po uzoru ne neke uređene evropske zemlje gdje je ovo već ustaljena praksa rada. Bitno je naglasiti, kada su u pitanju regionalni i lokalni putevi u Zeničko-dobojskom kantonu, da su sistem i način kontrolisanja učesnika u saobraćaju ostali isti, gdje se angažuju redovne policijske patrole na poslovima regulisanja i kontrole saobraćaja.