Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Informacija o aktivnostima na lokalitetu mezarjeTekija – Lužnica – Gračanica

Tekija-Lužnica 2U srijedu, 06.11.2013. godine u organizaciji Medrese „Osman ef. Redžović“  i Zavičajnog muzeja – Visoko, 25 učenika Medrese sa prof. historije Emirom Uzunalićem, te predstavnicima muzeja i stručnim saradnikom muzeja Esadom Durajlićem, dipl.ing.šumarstva, izašlo je na teren – lokalitet starog mezarja Tekija – Lužnica u Gračanici, općina Visoko.

Prilikom radova uočen je veliki broj oštećenih i polomljenih ostataka nišana pronađenih u koritu potoka u neposrednoj blizini, koji su namjerno uništeni 1993. godine tokom Agresije na državu Bosnu i Hercegovinu. Dio ulomaka pronađenih nišana je izvađen i privremeno deponovan na lokalitetu. Pored toga u mezarju je otkriven veći broj ograđenih mezara tzv. santrača prekrivenih debelim slojem zemlje i lišća što potvrđuje činjenicu da se radi o vrijednom spomeniku kulturne baštine na području općine Visoko.

U ovoj fazi radova lokalitet je očišćen od posječenog rastinja koje je i uklonjeno sa lokaliteta. U sljedećoj fazi planira se nastavak sječe rastinja nakon čega bi se radilo na uređenju prostora oko nišana i ograđivanju lokaliteta. Završna faza bila bi konzervacija i restauracija nišana.Tekija-Lužnica 1