Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Lokalni tim Visoko obilježio Dan štednje

asu stednjaLokalni tim Visoko je i ovaj put bio dosjetljiv pa je obilježio Dan štednje na kreativan način, tako što je posjetio učenike trećih razreda Osnovne škole ”Safvet-beg Bašagić” i Osnovne škole ”Kulin ban” sa namjerom da im ukaže na pojam štednje.

Važnost projekta se ogledala u upoznavanju najmlađih sa značajem štednje i njihovom ulogom u tome, kao i načinima pomoću kojih mogu štediti.

Prezentacija je bila uspješna jer je naišla na pozitivne reakcije djece koja su se uključivala sa svojim prijedlozima i tako pokazala nivo njihovog razmišljanja.