Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

“Komisija za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju bi trebala objasniti svoju ulogu u rješavanju pitanja divljih deponija”

sabanovic radnaPoznato je da Visoko ima ozbiljne probleme sa odlaganjem otpada, privredni subjekti u Visokom imaju posebne probleme sa deponovanjem svog otpada posebno Prevent i svi koji se bave preradom mesa, a takvim je na području općine Visoko mnogo. Jako puno se u predizbornoj kampanji za lokalne izbore pričalo o Očazima, Mošćanici, divljim deponijama i ekologiji uopšte. U stotinama hiljada maraka prikazuju se izdaci iz budžeta Općine po ovom pitanju, ali rezultat još uvijek nije ni približan onome kako bi trebalo ustvari riješiti problem sa otpadom u Visokom, a posebno sa desetinama divljih deponija kojih svakim danom ima sve više. Postoje i neke odluke OV Visoko iz prethodnih godina, a vezano za rješenje ovog problema ili pokušaj rješavanja i tačnog evidentiranja divljih deponija na općini Visoko. Međutim odluke OV Visoko već odavno u praksi nisu obavezujuće i niko ne snosi odgovornost zbog toga. Mišljenje oko ove problematike zatražili smo od mr.sci. Elvedina Šabanovića, a nakon što smo fotografisali još jednu u nizu divljih deponija.

divlja deponija

“Komisija za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju bi trebala primorati Općinsku službu da građanima prezentira katastar divljih deponija sa svim poduzetim i realizovanim aktivnostima u proteklom periodu, a u skladu sa Zaključkom Općinskog vijeća iz 2011. godine, ili u suprotnom objasniti građanima svoju ulogu u rješavanju ovog problema. Iako općina Visoko nažalost kontinuirano ima rastući trend divljih deponija smeća, problem usložnjavaju djela neodgovornih građana koji svojim postupcima i sami pogoršavaju ionako tešku situaciju u ovoj oblasti, ali i nadležna općinska služba koje ne pokazuje dovoljnu brigu da bi se on mogao konačno i kvalitetno početi rješavati. Više od 20 mjeseci visočkoj javnosti nije prezentovan katastar divljih deponija, iako je Općinsko vijeće svojim zaključkom iz 2011. godine na to obavezalo nadležnu općinsku službu sa rokom izvršenja od 3 mjeseca kada je o tome trebala informisati Općinsko vijeće o poduzetim i realizovanim aktivnostima. Vjerujem da je sa ovim podacima upoznata i Komisija za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju pri Općinskom vijeću.