Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

“Redovnim pravnim lijekovima pokušat ćemo osporiti prodaju Krznare”

 • senad bilalovic1Iako je IK Banka zatražila odgodu treće po redu prodaje zbog postignutog sporazuma o izmirenju dobrog dijela duga koji je banka ranije prihvatila, nadležni sudija nije dozvolio prolongiranje, pa je tako nakon održanog ročišta dio KTK Visoko poznat kao “Krznara” nakon uplaćenog depozita postao vlasništvo firme Melik d.o.o Visoko.
 •  
 • Krenulo se sa veoma niskom cijenom u nadmetanju da bi se došlo do konačne cifre za koju je prodata Krznara, a to je 505.000 KM. Banka je ponudila nešto niže od 500.000 KM. To je otprilike dug uključujući i kamate, koje bi u drugom modelu prodaje bile predmet dogovora KTK i IK Banke (priznavanje dijela zateznih kamata, a ne cijelog iznosa).
 •  
 • Zaključak Suda je da IK Banka dostavi preciznu finansijsku informaciju Sudu o visini potraživanja, sa svim kamatama. Kako redovnim tako i zakonskim u roku od pet dana nakon čega bi nadležna sudinca Latinović trebala donijeti zaključak o prodaji.
 •  
 • “Imajući u vidu da trenutno Krznara ima 20 radnika, da su mašine uglavnom starije i amortizovane, zaplijenjene od radnika Krznare, djelatnih i penzionera, a poštujući pravne norme, menagment KTK će pokušati redovnim pravnim lijekovima osporiti ovu prodaju ukoliko budemo imali argumente” – rekao nam je direktor KTK Visoko Senad Bilalović.
 •  
 • U situaciji u kojoj je KTK Visoko jasno je da je teško sudskim prodajama postići neku ozbiljnu cijenu. Kao recimo u slučaju Goruše gdje je procjena 316.200 KM.
 •  
 • Interesantno je recimo kako je ovaj dio KTK koji je prodat firmi Melik odmah do proizvodnih pogona firme Prevent i prema našoj slobodnoj procjeni trebao bi biti strateški interes, međutim kako saznajemo u nekoliko navrata iz Preventa su se izjašnjavali kako nisu zainteresovani za Krznaru. Kupac, u ovom slučaju Melik d.o.o kupuje objekat bez mašina i uposlenika, ali u krugu kupljene imovine nalaze se vlastiti bunari sa vodom koji se koriste u Krznari i koji su potencijal iz kojeg se mogu snabdijevati firme Brovis, Prevent Leather, KTK Krupna koža i Krznara.
   

 •  

  U slučaju da se i nakon žalbi KTK realizira ova prodaja Krznare firmi Melik d.o.o, onda predviđeni novac koji je trebao biti proslijeđen banci od strane KTK će biti usmjeren na izmirenje obaveza prema 10 “penzionera” koliko ih ima, a kojima nisu izmirene obaveze, te izmirenje obaveza prema Birou za zapošljvanja, kako bi čim prije radnici KTK koji su na Birou počeli primati naknade.