Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Pozitivne strane vijećničkih pitanja i inicijativa

nevzeta begicOvim putem koristim priliku da se javno zahvalim, u ime građana općine Visoko i u svoje lično ime, direktorici Prim.dr. Vasviji Šahinović, kao i menadžmentu JU ”DOM ZDRAVLJA” Visoko na podršci i prihvatanju vijećničke inicijative koju sam uputila na 10. sjednici Općinskog vijeća Visoko održane 10.09.2013. godine. Inicijativa se odnosila na dopunu podataka na internetskoj stranici JU ”Dom zdravlja” Visoko, gdje sam pored ostalih podataka tražila da se uvedu podaci o važećoj listi esencijalnih lijekova, cjenovnik laboratorijskih usluga, kao i informacije o vrstama i namjeni obaveznih vakcina za djecu.

Inicijativa je prihvaćena i za kratko vrijeme na stranici www.dzvisoko.ba su isti i objavljeni.

Na ovaj način našim građanima je omogućen lakši i jednostavniji način informisanja, transparentniji uvid u listu esencijalnih lijekova, kako bi se mogli informisati koji lijekovi se nalaze na toj listi i za koje lijekove finansijska sredstva obezbjeđuje Zavod zdravstvenog osiguranja i u kolikom postotku, cjenovnik laboratorijskih usluga, posebno za one kategorije koje podliježu plaćanju istih usluga, tj.participacije, kao i podaci o vakcinisanju, kalendaru vakcinisanja, vrstama vakcina i sve druge informacije potrebne  roditeljima predškolske i školske djece koja podliježu obaveznoj imunizaciji.

Ulogu vijećnika/ce sam shvatila veoma ozbiljno i ta uloga sa sobom nosi veliku odgovornost. Najvažnijom misijom smatram da potrebe i želje građana pretočimo i realizujemo kroz mjere javne politike, naravno ličnim angažmanom i radom zajedno sa ostalim vijećnicima.

Iz tog razloga se zahvaljujem još jednom Domu zdravlja, uz napomenu da se naša misija vijećnika ne može upoređivati sa humanom misijom radnika Doma zdravlja, koju svakodnevno provode pružajući pomoć i spašavajući ljudske živote.

Drago mi je da su na ovaj način prepoznali moja nastojanja da na bilo koji način pomognem, jer samo uz međusobno uvažavanje, zajedničkim radom i saradnjom možemo olakšati i omogućiti ljepši ambijent i uslove življenja svima nama.

“Dobrobit naroda je najviši zakon” – Ciceron.