Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Inspekcija u posjeti

tunel-ravne-620x315Fondacija “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca” je uputila dopis 8. augusta 2013. Federalnoj Upravi za inspekcijske poslove sa molbom za prospekciju Podzemnog labirinta Ravne. Inspekcijski pregled je izvršen 17. oktobra, a u sastavu inspekcije su bili glavni federalni rudarski inspektor docent dr. Nuraga Duranović dipl.ing.rud., federalni inspektor Goran Gutić dipl.elek,ing. i federalni inspektor mr.sc. Ferid Osmanović, dipl.ing.rud.
 
Ispred Fondacije inspekcijskom pregledu su prisustvovali direktor Fondacije dr. Semir Osmanagić i tehnički direktor Fondacije doktorant Enver Hasić, dipl.ing.rud.
 
Nakon pregleda napravljen je zapisnik u kome se ističe:
 
Podzemne prostorije su sanirane na osnovu DRP (Dopunskog rudarskog projekta) čišćenja i rekonstrukcije starih podzemnih hodnika. Djelomično su podgrađene drvenom trapeznom podgradom, krovina založena drvenom daskom, a djelomično su nepodgrađene sa stabilno formiranim samonosivim svodom. Provjetravanje očišćenih prostorija vrši se prirodnom depresijom koja se stvara usljed razlike temperature i promjene visine.
Čišćenje podzemnih prostorija vrši se tako da se stvaraju ventilacione petlje što daje sigurnost kako za izvođače radova tako i za posjetioce (turiste). Svi podzemni hodnici sa uvezanim ventilacionim petljama su osvjetljeni sa stalnom rasvjetom nazivnog napona 220 V. Slijepi dijelovi podzemnih prostorija koji su istraživački aktivni nisu dostupni za posjetioce (turiste). U očišćenim podzemnim hodnicima postavljene su table zabrane, upozorenja i pravca kretanja. 
Izvršenim mjerenjem gasnih podataka u toku inspekcijskog nadzora utvrđeno je da koncentacija CO2 ne prelazi vrijednosti od 1,0%, dok je sadržaj kiseonika na svim mjernim mjestima veći od 19.0% (to su vrijednosti u skladu sa zakonom).
Odvodnjavanje podzemnih voda vrši se gravitaciono kanalisanjem i ucjevljenjem u plastični cjevovod.
Na ulazu u podzemni objekat urađen je građevinski objekat (nadstrešnica) sa metalnim rešetkastim vratima čime je podzemni objekat osiguran od neovlaštenog ulaska.
Glavni federalni rudarski inspektor je sa članovima tima bio prvi put u posjeti Podzemnom labirintu Ravne. Kako su istakli bili su “pozitivno iznenađeni” samim podzemnim objektom i kvantitetom urađenog posla. Fondacija će prema Zapisniku morati da u dogovorenom roku pripremi sljedeće:
– Novi Dopunski rudarski projekt (DPR) koji će uzeti u obzir novo stanje podzemnih tunela
– Oformiti Knjigu rudarskog nadzora
– Uraditi Plan protivpožarne zaštite
– Napraviti novo ispitivanje efikasnosti zaštite od indirektnog dodira pod naponom električne mreže (posljednje je rađeno 2012. godine).
Prema Zapisniku podzemni labirint je siguran za posjetioce i poduzete su sve mjere bezbjednosti. Fondacija je ovim procesom konkretno demonstrirala želju da arheoloske lokacije na kojima dolaze turisti dovede na najviši nivo sigurnosti. Rijedak je slučaj da organizacije dobrovoljno pozivaju inspekcije kao što je to uradila Fondacija. 
 
Posted in BiH