Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Popis se završava u predviđenom roku

popisivaci visokoPopis stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine bit će završeno kako je i planirano danas 15. 10. 2013. godine u 21 sat. Jučer je Agencija za statistiku BiH na osnovu zaključka Centralnog popisnog biroa uputila dopis svim popisnim komisijama lokalne samouprave da do 16 sati potvrde kroz centralni informacioni sistem da mogu na vrijeme završiti popis. Na osnovu dobivenih potvrda sa terena konstatovano je da popis moše biti završen u predviđenom roku, večeras u 21 sat.

O završetku popisa javnost će biti informisana sutra 16.10. 2013. godine na press konferenciji na kojoj će govoriti direktor Agencije za statistiku Zdenko Milinović; koordinator za popis Vijeća Ministara BiH, ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Damir Hadžić i Pieter Everaers, direktor Eurostata i predsjedavajući Upravljačke grupe Međunarodne posmatračke operacije.

Posted in BiH