Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Maratonska 11. sjednica Općinskog vijeća Visoko pokazala svu neozbiljnost onih koji bi trebali učiniti Visoko boljim

opcinsko vijece visoko zaU Velikoj sali Općine Visoko danas je održana 11. sjednica Općinskog vijeća Visoko, koja je po trajanju uspjela oboriti rekorde svih prethodnih, iako same tačke dnevnog reda i nisu bile toliko zanimljive kao što je bio slučaj na nekim prethodnim sjednicama. Nakon gotovo 11 sati radi obrađeno je ukupno 15 tačaka, a osim vijećničkih pitanja i inicijativa, koje i inače najduže traju, na ovoj sjednici najviše rasprave je bilo oko devete tačke dnevnog reda, u kojoj su razmatrani izvještaji o radu javnih preduzeća za prvo polugodište ove godine.

Samom početku sjednice su prisustvovala 24 vijećnika, dok je odsutan bio vijećnik SDA, Sulejman Zukan. Po tačkama sjednica je imala sljedeći raspored:

  1. Izvodi iz zapisnika sa 10. Sjednice OV

Nije bilo primjedbi, predloženi zaključak usvojen jednoglasno.

2. Vijećnička pitanja i inicijative

Na samom početku se raspravljalo o odgovorima na vijećnička pitanja i inicijative. Vijećnici Dejan Šćepanović, Halim Dervišević, Elvir Špiodić i Izet Smajević nisu bili zadovoljni odgovorima, vijećnik Smajević je ponudio svoj paušal za kupovinu sadnica i da se na taj način riješi njegovo pitanje, odnosno pitanje vezano za nove sadnice u aleji. Vijećnici Muhamed Husić, kao i Jasmin Omanović također nisu bili zadovoljni odgovorima na njihove inicijative i pitanja. Otvorena je i rasprava na inicijativu vijećnika Mirnesa Fatića gdje su općinski vijećnici razgovarali o sredstvima u iznosu od 60.000 KM koja su predviđena za dodjelu plastenika visočkim poljoprivrednicima gdje su se svi vijećnici izjašnjavali o ovoj inicijativi, prilikom čega je otvorena žustra rasprava na relaciji pozicija-opozicija, gdje je i načelnica, u ulozi izvjestioca, uzela određenu ulogu. Raprava je kuliminirala prebacivanjem odgovornosti s jedne na drugu stranu i govorom o samoreklamiranju vijećnika i načelnice za govornicom Općinskog vijeća, što je rezultiralo totalnim haosom na sjednici OV te, prema riječima vijećničkog kluba SDP-a, kršenjem poslovnika Općine Visoko, na što je vijećnik Muhamed Husić kazao da bi pored zaključka koji će biti donesen na ovu inicijativu trebalo da dodatno vijećnici pokušaju da razumiju jedne druge i da uz parlamentarnost i konkretnost doprinesu u efektivnosti donošenja i provođenja ovih odluka. Inicijativa nije usvojena sa 8 glasova za, 2 uzdržana i 14 glasova protiv.

Nova vijećnička pitanja i inicijative:
Vijećnica Minela Ahmić (Nezavisni klub vijećnika): Koliko se sredstava za finansiranje parlamentarnih grupa iz granta za isti dobija, te ko je dobio ta sredstva i u kojem iznosu?
Kada će se sanirati udarne rupe na regionalnoj cesti Visoko – Kiseljak?

Vijećnik Mirnes Fatić (BPS): Kada će se srediti situacija sa matičnim uredima u mjestima Gračanica i Buci, zbog trenutne situacije?

Izet Smajević (SBiH): Zašto u konkursu za dodjelu prostora za obavljanje tradicionalnih zanata nema grnčarstva kao autohtonog zanata?

Da li dnevni centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama  ima ograničenja u finansiranju i planiranju obaveza, ako ih ima koje su i koje je obaveze, naročito finansijske, preuzela Općina Visoko potpisivajući ugovor pri otvaranju pomenutog centra?

Inicijativa: Na osnovu informacija općinskih službi dobivenih prilikom posjete Elektrodistribucije BiH, poslovnica Visoko, tražim da se imenuju određeni zaposlenici Općine Visoko, sa pravom naobrazbom, koji će sa Elektrodistribucijom BiH, poslovnica Visoko, stvoriti konkretan plan za naredni period kako bi se korisnicima olakšalo korištenje električne energije, te plan prioriteta u prepravljanju i radovima na električnoj mreži na području općine Visoko.

Elvir Špiodić (Nezavisni klub vijećnika): Da li je nadležna općinska služba do danas poduzela ikakve aktivnosti na dosadašnje zahtjeve mještana i privrednika iz MZ Čekrekčije za stvaranje procjene o mostu koji spaja ovu mjesnu zajednicu sa regionalnom cestom koji je u vidno lošem stanju, zbog mogućnosti rekonstrukcije istog u narednom periodu, što bi trebalo da bude prioritet zbog nepostojanja alternativnog prilaza ovoj MZ?

Ko je bio izvođač radova i projektant, te ko održava horizontalnu signalizaciju u našem gradu i da li Općina Visoko ima sredstva predviđena za održavanje postojeće i izgradnju nove horizontalne signalizacije?
Inicijativa: Pokrećem inicijativu da Općina Visoko, OV na čelu sa općinskom načelnicom, upriliče zvaničnu posjetu privrednicima poslovne zone Čekrekčije, zbog upoznavanja sa radom ovih privrednika i sa problemima sa kojima se oni suočavaju u svom radu, a koji su u zaduženju Općine Visoko.

Mirza Omanović (SDA): Inicijativa upućena Općinskim institucijama da posjete poslovnu zonu Ozrakovićima, u duhu posjeta koje su upriličene u prethodnom periodu.

Muhamed Husić (SDP): Kada će nadležna općinska služba izvršiti sanaciju oglasnih ploča u Visokom?

Nevzeta Begić (SBB): Nakon zaključaka sa 5. Sjednice OV, po pitanju inicijative za postavljanje novih kanti za smeće i takmičenja za najljepši balkon/dvorište/MZ i sl. a sve iz fondova koji su predviđeni za ekologiju, želi da zna šta je sa provođenjem prvog dijela inicijative, tj. postavljanja novih kanti za smeće.

Vahid Ramić (SBB): Na osnovu inicijative sa 7. Sjednice OV u vezi traženja odštete nanesene prilikom radova na proširenju 8. bloka TE Kakanj želim da znam šta je s tom inicijativom, jer nedavno se u medijima pojavila informacija da je općina Kakanj dobila ta sredstva.

Dalibor Tomičić (SDP): Inicijativa: Pokreće inicijativu da se općina Visoko angažuje na razvijanju prijateljstva sa općinom Dubrovnik, zbog historijskih, prijateljskih veza sa ovom općinom, zbog mogućnosti razvijanja turizma u Visokom sa ovim turističkim centrom.
Pitanje: Kako smo mogli potrošiti 100.000 KM iz doprinosa i kako ćemo potrošiti preostalih 100.000 KM
Mirza Omanović (SDA): Zašto se uplaćuju sredstva u iznosu od 10 KM prilikom registrovanja motornih vozila, koja se uplaćuju još jedino u našoj općini?
Inicijativa da se zaduži službenik koji će imati uplatnice za banke vezane sa šalter salom Općine Visoko što bi olakšalo korisnicima da brže završe potrebne stvari.

Dejan Šćepanović (SDP): Da li je u planu postavljanje horizontalne signalizacije na regionalnoj cesti Gračanica – Visoko?
Da li ćemo u skorije vrijeme dobiti vijećnićke e-mailove te kakav je status inicijative vijećnika Špiodića da se sve inicijative i pitanja vijećnika postavljaju na zvaničnu stranicu općine Visoko?

Inicijativa da nadležna općinska služba pokrene projekat koji bi se bavio problemom plavljenja Gradske biblioteke, zbog zaštite biblioteke.

Zlatko Handžić (SDA): Pokrećem inicijativu da se sve naredne inicijative pokreću u skladu sa poslovnikom OV Visoko i strogo u skladu sa tačkama koje su vezane za pokretanje inicijativa.

3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta općine Visoko

Izvjestilac: Salih Purišević, predsjednik Komisije za statut i propise

OV je jednoglasno usvojilo predloženu odluku sa 23 glasa ZA

4. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Prostornog plana općine Visoko za period 2002. do 2020. godine.

OV je jednoglasno usvojilo predloženu odluku sa 23 glasa ZA.

Izvjestilac, Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

5. Prijedlog odluke o prodaji nedovršenog dvosobnog stana u vlasništvu Općine Visoko

Izvjestilac, Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

Odluka o prodaji stana je usvojena jednoglasno sa 23 glasa ZA, uz ovu odluku je usvojena odluka o formiranju komisije koja će provjeriti kako i na koji način, te kome, dodijeljeni određeni stanovi, a na čelu te komisije će biti vijećnik Halim Dervišević.

6. Prijedlog odluke o raspisivanju konkursa za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta na lokalitetu Šareni Hanovi.

Izvjestilac, Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

Odluka jednoglasno usvojena sa 23 glasa ZA.

7. Prijedlog rješenja o imenovanju člana i predsjednika Općinske izborne komisije Visoko

Izvjestilac: Džemil Halilović, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja

Zekija Omerbegović povukla kandidaturu na mjesto u Općinskoj izbornoj komisiji zbog porodičnih i zdravstvenih razloga, tako da će Komisija raspisati ponovljeni oglas za popunu ovog mjesta. Ova točka je povučena sa dnevnog reda sjednice.

8. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika Upravnog odbora JU Dom zdravlja Visoko

Izvjestilac: Edina Ahmetović, predsjednik Komisije za izbor

Predložena Odluka je usvojena sa 18 glasova ZA i 5 UZDRŽANIH.

Zaključak da se prilikom izvještaja Komisijama priloži i skraćena verzija bodovanja kandidata je usvojen jednoglasno sa 23 glasa ZA.

9. Izvještaj o poslovanju javnih preduzeća i o radu nadzornih odbora javnih preduzeća za period 1.1. do 30.06.2013. godine

  1. JKP Gradska groblja Visoko

Zaključak: Nakon glasanja sa 8 glasova ZA i 15 UZDRŽANIH glasova zaključak nije usvojen.

b. JKP Visočica Visoko

Glasanje o polugodišnjem izvještaju JKP Visočica: Sa 10 glasova ZA i 13 UZDRŽANIH izvještaj nije usvojen.

c. JP RTV Visoko

Glasanje o polugodišnjem izvještaju JP RTV Visoko: Sa 23 UZDRŽANIH izvještaj nije usvojen.

d. JP Veterinarska stanica Visoko

Glasanje o polugodišnjem izvještaju JP Veterinarska stanica Visoko:Sa 8 glasova ZA i 13 PROTIV nije usvojen predloženi Izvještaj. Glasalo se i o prijedlogu Zaključka vijećnika Adnana Frljka, koji je usvojen.

e. Društvo Visokogas Visoko

Glasanje o polugodišnjem izvještaju Društvo Visokogas Visoko: Usvojen predloženi Zaključak sa 20 glasova ZA i jednim Suzdržanim.

Nakon rasprave o izvještajima, doneseni su i određeni zaključci, koji su jednoglasno usvojeni sa 21 glasom ZA.

Izvjestilac: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

10. Informacija o stanju odvoza smeća i strateškom rješavanju pitanja upravljanja otpadom na području općine Visoko.

Izvjestilac, Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

Nakon rasprave pristupilo se glasanju, informacija usvojena jednoglasno sa 22 glasa ZA.

11. Informacija sa Planom održavanja saobraćajnica na području općine Visoko

Izvjestilac, Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

Informacija usvojena sa 18 glasova ZA i 4 SUZDRŽANA.

12. Informacija o stanju sporta i sportskih objekata na području općine Visoko

Izvjestilac: Amra Omerbegović, šef Odsjeka

13. Informacija o stanju zaštite od požara i vatrogastvu na području općine Visoko

Izvjestilac: Dragan Božičković, pomoćnik načelnice

Informacija jednoglasno prihvaćena sa 22 glasa ZA.

14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na cijenu gasa na području općine Visoko

Izvjestilac: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

Prijedlog odluke jednoglasno prihvaćen sa 22 glasa ZA.

15. Izvještaj Etičke komisije sa prijedlogom mjere

Izvjestilac: Delila Novokmet-Halilović, predsjednik Etičke komisije

Izvještaj ove komisije nije prihvaćen sa 12 glasova ZA,  4 SUZDRŽANA i 6 PROTIV.