Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Zekija Omerbegović ponovo izabrana za predsjednicu Općinske Izborne Komisije (OIK)

zekija omerbegovic1Zekiji Omerbegović ove godine je isticao mandat predsjednice OIK i u redovnoj proceduri od zakonodavne vlasti do CIK-a izvršena je procedura izbora novog predsjednika, a između ostalih kandidata na istu funkciju se ponovo prijavila i gospođa Omerbegović. Mnogo se 2008. godine špekulisalo i pričalo o famoznoj i teško ponovljivoj pobjedi Muniba Alibegovića sa preko 9.500 dobijenih glasova, a nerijetko su se u medijskim istupima javljali i oni koji su bacali sumnju na tu ubjedljivu pobjedu dovodeći u pitanje ulogu OIK-a u svemu tome. Samo dvije godine kasnije pritisci na OIK su se nastavili i čak se dosta o tome diskutovalo u tadašnjem OV Visoko i postavljalo se pitanje legalnosti OIK-a te tražila smjena Zekije Omerbegović, međutim želje lokalnih političara su jedno, a pravila CIK-a nešto sasvim drugo.

Na osnovu člana 2.12 stav (5) i (8) Izbornog zakona BiH («Službeni glasnik BiH», broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10 i 18/13), člana 7. stav 1. tačka d) Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj: 9/10, 37/10 i 74/11) i člana 22. stav 1. tačka 18. Statuta općine Visoko-Prečišćeni tekst („Službeni glasnik općine Visoko“, broj: 1/11) Općinsko vijeće Visoko donijelo je O D L U K U o imenovanju člana i predsjednika Općinske izborne komisije Visoko. 

Član 1.

ZEKIJA OMERBEGOVIĆ imenuje se za člana i predsjednika Općinske izborne komisije Visoko.

Član 2.

Mandat imenovane traje sedam godina i teče od dana davanja saglasnosti Centralne izborne komisije BiH na Odluku o imenovanju člana i predsjednika Općinske izborne komisije Visoko.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom davanja saglasnosti Centralne izborne komisije BiH i objaviće se u «Službenom glasniku općine Visoko».

Zašto je važna uloga predsjednika OIK-a?

Iz prostog razloga jer su poznati slučajevi iz susjednih općina kada se dešavalo da lokalni moćnici uz odobrenje prvog čovjeka zaduženog za regularnost glasanja imaju pristup prebrojanim glasačkim listićima, nakon čega su zabilježeni slučajevi prijavljivanja CIK-u iz razloga pokušaja naknadnog ispisivanja listića i namještanja stvarnih rezultata glasanja. Na Općim izborima 2010. godine nakon pritisaka na predsjednicu OIK-a u Visokom došlo je do ponovnog prebrojavanja glasova sa nekih biračkih mjesta nakon čega je zaista utvrđeno da su neki kandidati bili oštećeni i kasnije su se čak i našli u kantonalnoj vlasti.

Naravno da je mjesto predsjednika OIK-a od izuzetne važnosti za poštene i regularne izbore. OIK treba da zadovoljava i nacionalnu strukturu, a ubrzo će ostalim članovima sadašnjeg saziva isteći sedmogodišnji mandat. Politika je u Visokom izuzetno profitabilna djelatnost i trgovački brend, tako da ne sumnjamo da je svim ozbiljnijim strankama u interesu da imaju svoje ljude na ovim pozicijama.