Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Poslovni prostori za koje nema zainteresovanih zakupaca

izetsmajevicPovodom inicijative vijećnika gospodina Izeta Smajevića, podnesene na 10. sjednici Općinskog vijeća od 10.9.2013. godine, Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline dostavlja sljedeće podatke:

Poslovni prostori na kojima je upisano pravo raspolaganja u korist Općine Visoko, a koji nisu dodijeljeni u zakup iz razloga što nema zainteresovanih zakupaca

–          Poslovni prostor koji se nalazi u ulici Kralja Tvrtka br. 18, površine 24 m2 poslovno-trgovinskog i 26,88 m2 magacinskog prostora, poslovna zona I;

–          Poslovni prostor koji se nalazi u ulici Kralja Tvrtka br. 20, površine 27,40 m2 poslovno-trgovinskog i 32,88 m2 magacinskog prostora, poslovna zona I;

–          Poslovni prostor koji se nalazi u ulici Kralja Tvrtka br. 22, površine 52,65 m2 poslovno-trgovinskog i 46,16 m2 magacinskog prostora, poslovna zona I;

–          Poslovni prostor koji se nalazi u ulici Kralja Tvrtka br. 24, površine 52,65 m2 poslovno-trgovinskog i 46,16 m2 magacinskog prostora, poslovna zona I;

–          Poslovni prostor koji se nalazi u ulici Kralja Tvrtka br. 26, površine 6,20 m2 poslovno-trgovinskog prostora, poslovna zona I;

–          Poslovni prostor koji se nalazi u ulici Kralja Tvrtka br. 30, površine 18,00 m2 poslovno-trgovinskog prostora, poslovna zona I;

–          Poslovni prostor koji se nalazi u ulici Donje Rosulje br. 51 a, površine 50,00 m2 poslovno-trgovinskog prostora, poslovna zona II;

–          Poslovni prostor koji se nalazi u ulici Kadije Uvejsa br. 7, površine 49,00 m2 poslovno-trgovinskog prostora, poslovna zona II;

–          Poslovni prostor koji se nalazi u ulici Kadije Uvejsa br. 7a, površine 8,00 m2 poslovno-trgovinskog prostora, poslovna zona II;

Napominjemo da je Komisija za dodjelu u zakup općinskih poslovnih prostora, u skladu sa Zaključkom Općinskog vijeća Visoko, broj 01/1-02-236/13 od 27.7.2013. godine, raspisala Javni oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda za dodjelu u zakup poslovnih prostora u ulici Kralja Tvrtka u svrhu obavljanja tradicionalnih zanata, po cijeni 1,00KM po m2. Oglas je objavljen 30.9.2013. godine.

  1. Ostali poslovni prostori, koji su trenutno prazni, su predmetom sudskih postupaka i ne mogu biti u predmetom davanja u zakup dok se sudski postupci ne okončaju.

Uslovi, način i početna cijena zakupa općinskih poslovnih prostora propisani su Odlukom o načinu, postupku dodjele u zakup i visini naknade za poslovne prostore kojima pravo raspolaganja ima Općina Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko“, broj 7/07 i 6/11). Općinsko vijeće je 2011. godine donijelo Odluku o izmjenama i dopunama navedene Odluke tako da su smanjene početne cijene zakupnine.

Međutim, smanjenje početne cijene zakupnine za navedene prostore nije imala za rezultat povećanje interesa za iste.

Napominjemo da su navedenom Odlukom predviđene olakšice za određene kategorije ponuđača kao i mogućnost zaključenja ugovora neposrednom pogodbom po nižoj cijeni. Pored toga, zakup općinskih poslovnih prostora regulisan je Zakonom o zakupu poslovnih zgrada i prostora i Zakonom o prometu nepokretnosti koji predviđa i određenaa ograničenja u pogledu raspolaganja istim, te na osnovu svega izloženog predlažemo da Općinsko vijeće ne usvoji predmetnu inicijativu.