Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Pitanje krađe šahtova i slivnika

jasmin omanovic1Na pitanje vijećnika Jasmina Omanovića:

«Svjedoci smo da nas iz dana u dan na mjestu gdje bi se trebao nalaziti poklopac od šahta ili slivnik dočeka po neka nova rupa na putu koja je obilježena tako što je na nju privućen najbliži kontejner za smeće. Nadam se da ovo neće postati praksa na našoj Općini da tako obilježavamo mjesta gdje su nam preko noći nestali poklopci od šahtova i slivnici. Šta su nadležne Općinske službe i preduzeća uradile po pitanju učestale krađe šahtova i slivnika na našoj Općini?»,

dajemo sljedeći odgovor:

Otuđenja, krađe šahtova i slivnika vrše nepoznata lica zbog čega nadležni inspektor nije u mogućnosti poduzeti upravne mjere.

JKP «Visočica» i komunalno-putni inspektor obavještavaju PU Visoko o izvršenim otuđenjima.

Problem otuđenja šahtova i slivnika je usko povezan sa nelegalnim radom lica koja se bave otkupom sekundarnih sirovina, a protiv kojih je podnešeno više prekršajnih prijava od strane tržišnog inspektora.

Navedeni problem izražen je u gotovo svim općinama ZE-DO kantona, tako da je u više navrata i po preporuci ranijeg saziva Općinskog vijeća traženo intenzivnije uključivanje Kantonalne inspekcije radi prevazilaženja navedenog problema.