Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Uklonjeno rastinje na dionici puta prema Uvorićima

rastinje 11Nakon što je na jednoj od prethodnih sjednica Općinskog vijeća Visoko, vijećnik SDP-a Dejan Šćepanović aktuelizirao priču o rastinju pored ceste na dionici puta koja vodi od Kovine, preko Uvorića prema Gračanici, te postavio pitanje uklanjanja rastinja i omogućavanja nesmetanog protoka saobraćaja, nadležne općinske službe su riješile ovo pitanje i ovaj problem. Podsjećamo, pitanje vijećnika Šćepanovića je glasilo: „Kada će se urediti rastinje pored puta kako bi se olakšao protok saobraćaja i time ukinula potencijalna prijetnja za sigurnost učesnika u saobraćaju?“

U skladu sa Programom utroška sredstava za tekuće održavanje u 2013. godini, služba je pokrenula otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za interventno održavanje puteva. U ovom slučaju radi se o dobrom primjeru saradnje izvršne i zakonodavne vlasti, ali i pozicije i opozicije, što je u svakom slučaju za pohvalu.

{joomplucat:1101 limit=14|columns=4}