Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Prijedlog izmjena i dopuna Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK

senaid begicPred zastupnicima Skupštine ZDK sutra će se naći prijedlog izmjena i dopuna Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja za tekuću godinu. Radi se o takozvanom pozitivom rebalansu kojim će Finansijski plan proiciran na 143,27 miliona maraka biti povećan na 145,23 miliona i  koji su jednoglasno podržali Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja, Vlada ZDK i nadležna skupštinska komisija. Izmjenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja pored ostalog se predlaže uvećanje prihoda za oko 2 miliona maraka, što su ujedno i efekti poboljšanja nivoa uplate doprinosa, ali i primjene Zakona o visini zateznih kamata. 

“Obveznici uplate doprinosa imaju mogućnost da se oslobode tih kamata a da riješe svoju obavezu prema Fondu ZZO. S jedne strane to će uslovno povećati prihode Fonda ZZO, ali isto tako s druge strane obveznici uplate doprinosa za taj period u kojem riješe svoje dugove će imati mogućnost povrata sredstava od  Fonda za refundaciju bolovanja” – izjavio je Senaid Begić, direktor ZZO ZDK. 

Važna stavka na prihodovnoj strani Finansijskog plana su i sredstva  koja su, od naplaćene participacije, prikupile zdravstvene ustanove, u iznosu od oko 700 000 maraka. Iako se radi o izvornom prihodu Fonda zdravstvenog osiguranja, ta će sredstva, u skladu sa utvrđenim kriterijima, praktično biti vraćena zdravstvenim ustanovama. Na rashodovnoj strani pored ostalog predviđena su i kapitalna ulaganja. Naime, planirana je  rekonstrukcija poslovne zgrade Zavoda, za šta je, u ovisnosti od priliva prihoda, predviđeno  od 200 000 do 900 000 maraka. Ovaj projekt će se realizirati sa Fondom PIO MIO, koji je ranije za te namjene osigurao milion maraka.   

“Mi moramo s obzirom da su zajedničke prostorije, moramo zajednički ući u tu priču, u biti, ukoliko mi ne bi bili u situaciji da ove godine uđemo u tu investiciju PIO MIO bi imao situaciju da mu sredstva ostanu neiskorištena” – zaključio je Begić. 

Stabilnija finansijska situacija u Zavodu zdravstvenog osiguranja rezultat je niza mjera poduzetih prije godinu. Naplata prihoda povećana je za 4,5 miliona maraka u odnosu na prošlu godinu, istovremeno ispoštovane su sve ugovorene obaveze prema zdravstvenim ustanovama. Prostora za poboljšanje finansijskog stanja u Zavodu zdravstvenog osiguranja još ima, no na tome bi morale ozbiljno raditi i druge institucija zadužene za poštivanje zakonskih obaveza u vezi sa zdravstvenim osiguranjem.

FTV/Visoko.co.ba