Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Pitanje vezano za objekat “Atomsko sklonište” u Naselju Luke

muhamed husicOpćinski vijećnik Muhamed Husić je postavio vijećničko pitanje vezano za objekat «atomsko sklonište» u Naselju Luke.

Na postavljeno vijećničko pitanje dajemo sljedeći odgovor:

SIZ stanovanja i komunalnih poslova je bio nosilac aktivnosti na izgradnji atomskog skloništa, koji je 90 – tih godina sklopio Ugovor o izgradnji skloništa sa GP «Zvijezda».

Direkcija za stambeno – komunalne poslove, kao pravni sljednik SIZ-a, je u više navrata pokretala pitanje realizacije već potpisanog ugovora, do čega nikad nije došlo.

U narednom periodu Služba za prostorno uređenje, imovinsko – pravne, geodetske, stambeno – komunalne poslove i zaštitu okoline će pokrenuti aktivnosti na privođenju prostora konačnoj namjeni, a iz sredstava naknade za izgradnju skloništa u postupku izdavanja odobrenja za građenje.

S poštovanjem!

Općinska služba za prostorno uređenje,

 imovinsko-pravne,geodetske, stambeno-komunalne poslove

i zaštitu okoline