Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Pitanje fontane ispred džamije na Kraljevcu

mirnes faticVijećnik Fatić Mirnes je 27.07.2013. godine uputio  sljedeće vijećničko pitanje:

«Zašto je uklonjena fontana ispred džamije i osnovne škole Kulin ban na Kraljevcu, i da li se ista planira vratiti u funkciju u narednom periodu?»

Na postavljeno vijećničko pitanje dostavljamo sljedeći odgovor:

Zbog evidentiranih značajnih oštećenja i nefunkcionalnosti fontana je demontirana od strane JKP «Visočica» i ne funkcioniše preko 15 godina.

Prilikom izrade Programa utroška sredstava za tekuće održavanje u 2014. godini Služba će razmotriti mogućnost rekonstrukcije vodovodnih instalacija te kompletnog lokaliteta sa fontanom, a sve u skladu sa raspoloživim budžetom.

 

S poštovanjem!

Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske,

stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline