Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Roditelji, naši jedini besplatni prijatelji

roditeljiNa značaj našeg lijepog odnosa prema roditeljima upućuje kur’anski ajet iz sure Isra u kojem Allah dž.š. kaže:

“Gospodar tvoj zapovijeda da samo Njemu robujete i da roditeljima dobroćinstvo činite. Kada jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni: «Uh!» – i ne podvikni na njih i obraćaj im se riječima poštovanja punim.”

Mudri ljudi su rekli: Da u islamskim izvorima o važnosti dobročinstva prema roditeljima nema ništa drugo osim ovog ajeta, on bi nam bio sasvim dovoljan da shvatimo njegovu važnost. Imam El-Kurtubi, poznati komentator Kur'ana, tumačeći ova dva ajeta, izvodi iz njih šesnaest pitanja, poruka i mudrosti koje oni nose sa sobom.

Oporuka djetetu da bude pažljiv prema roditeljima ponavlja se često u Kur'anu i Sunnetu Allahovog Poslanika, s.a.v.s., dok je oporuka roditeljima prema djeci daleko neznatnija, iz prostog razloga, kako primjećuje Sejjid Kutb, jer je sama priroda učinila da tako bude. Naime, sama priroda podstiče da se štite mladi naraštaji da bi se osiguralo produženje života na Zemlji, kao što to Allah Uzvišeni želi. Roditelji žrtvuju sve od sebe za svoju djecu, i imetak, i zdravlje, i svoj život i to čine sve s radošću i veseljem, dok dijete to brzo zaboravi, pa mu treba ponavljati njegove obaveze, što Allah Plemeniti, znajući ga, čini u Svojoj Knjizi. Poslušajmo šta nam Allah dž.š. poručuje: “Mi smo naredili čovjeku da bude poslušan svojim roditeljima. Majka ga nosi, a njeno zdravlje trpi, i odbija ga u toku dvije godine. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim, Meni će se svi vratiti”.

Koliko islam pridaje važnost našem odnosu spram roditelja i obavezi našeg zahvaljivanja njima na svemu što su nam učinili, najbolje ilustrira hadis ‘Abdullaha b. ‘Amra, r.a., u kojem Allahov Poslanik, s.a.v.s., ističe: “Allahovo zadovoljstvo je u zadovoljstvu roditelja, a Allahova srdžba je u srdžbi roditelja!”.

Poslanik islama, s.a.v.s., u brojnim predajama nagovijestio je da ce ulazak u Džennet biti usko vezan za naše poštivanje, respekt i dobročinstvo spram roditelja. Tako u predaji koju prenosi Ebu-d-Derda’, r.a., kaže se da je čuo Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: “Roditelj je srednja vrata Dženneta, pa ako hoćeš pusti ih, a ako hoćeš sačuvaj ih!”.

Ebu Umame, r.a, prenosi da je neki čovjek upitao Vjerovjesnika, s.a.v.s: “Allahov Poslaniče, kakva je obaveza djeteta prema roditeljima?”, na što je on odgovorio: “Oni su ti i Džennet i Džehennem!”.

Roditelji su izvanredna prilika da, čineći im dobroćinstvo, zaradimo džennetske ljepote. U hadisu kojeg prenosi Ebu Hurejre, r.a., Poslanik islama, s.a.v.s., jedne prilike je rekao: “Ponižen bio!”, i to je ponovio tri puta. Na upit ashaba: “A ko to, Allahov Poslaniče?”, odgovorio je: “Onaj koji doživi starost svojih roditelja, ili jednog od njih, a on zbog njih, ne uđe u Džennet!”.

Nažalost, danas smo nerijetko svjedoci da se roditelji koji su doživjeli starost umjesto prilike za sticanje džennetskih ljepota i barem djelimično oduživanje za sve što su učinili za nas, uglavnom vide kao teret, a njihovo zanemarivanje i nepoštivanje postaje povod Allahove srdžbe.

Ne treba zaboraviti da je gotovo nemoguće odužiti se roditeljima za sve ono što su učinili za svoju djecu. U brojnim predajama se navodi da su ashabi pitali Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da li su se nekim svojim postupcima odužili svojim roditeljima, pa je on odgovarao da se time nije odužilo ni za jedan njihov uzdah. Stoga, naša pažnja prema njima ne treba prestati ni sa njihovim odlaskom sa dunjaluka, nego se treba nastaviti hajr dovom za oprost njihovih grijeha. Kao što je poznato iz hazreti Pejgamberovih riječi, nakon smrti prestaju teći naša dobra djela, osim u tri slučaja. Jedan od njih je dova lijepo odgojenog djeteta za svoga roditelja, od koje umrli roditelj ima koristi i piše mu se među dobrim djelima. Poslušajmo šta nam Alejhisselam o tome kazuje u jednom hadisu: “Čovjeku će se, doista, povećavati deredže u Džennetu, pa će se zapitati: “Odakle ovo?”, te će mu se odgovoriti: “To je od traženja oprosta tvoga djeteta za tebe!”

Znajući za važnost i značaj dobroćinstva spram roditelja, treba istraživati različite načine kako do toga doći. To se može učiniti na različite načine, bilo lijepom riječju, bilo nekim poklonom, materijalnim pomaganjem i sl., ali je bitno da roditelji osjete ljubav djeteta spram njih. To će im uliti novu snagu, nadu i povjerenje.

Ponašanje Ebu Hurejre, r.a., može nam poslužiti kao primjer. On je živio u jednoj, a njegova majka u drugoj kući. Kad god bi izašao iz svoje kuće, došao bi do vrata kuće njegove majke i pozvao bi je blagim glasom, tepajući: “Mamice moja!” i nazvao joj selam. Ona mu je uzvratila: “Sinčiću moj! Neka je i na tebe Allahov selam, rahmet i berićet!”. Tada bi joj Ebu Hurejre, r.a., rekao: “Neka ti se Allah smiluje kao što si se ti meni smilovala i odgajala me kada sam bio mali!”, a ona bi njemu odvratila: “Neka se Allah smiluje tebi, kao što ti meni činiš dobro u mojoj starosti!”. Kada bi se vraćao kući, postupao bi na isti bi način.

Koliko je važan lijep odnos prema roditeljima najbolje pokazuju neke predaje u kojima Poslanik, s.a.v.s., nagovještava produžetak životnog vijeka onoj djeci koja u tom pogledu učine ono što se od njih traži.

Sehl b. Mu'az prenosi od svog oca da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: “Blago onome ko bude dobroćinstvo činio svojim roditeljima. Allah Uzvišeni će mu produžiti životni vijek!”.

Dobroćinstvo treba ukazati prema oba roditelja, a posebno se potcrtava odnos spram majke, zbog njene veće žrtve i materinske uloge. Imajući u vidu ulogu majke i njen trud, koji ona ulaže, posebno u odgajanju djeteta, Poslanik islama, Muhammed, s.a.v.s., je sa krajnjim respektom govorio o našoj obavezi brige prema majci. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Vjerovjesniku, s.a.v.s., došao neki čovjek i upitao ga: “Allahov Poslaniče, ko je najpreči za moje lijepo druženje s njim i moje lijepo ponašanje prema njemu?” Vjerovjesnik, s.a.v.s., odgovori: “Tvoja majka!” Čovjek upita: “A ko nakon nje?” Odgovorio je: “Tvoja majka!” Čovjek je ponovo upitao: “A ko poslije nje?” Vjerovjesnik, s.a.v.s., je i treći put odgovorio: “Tvoja majka!”. Na četvrti upit ovog čovjeka: “A ko poslije nje?”, Vjerovjesnik, s.a.v.s., je odgovorio: “Tvoj otac!”.

Treba naći načina da se roditelji zadovolje i usreće. Nekada je za to potrebno veoma malo truda, napora i materijalnih sredstava. Opasno je da roditelji proliju suze zbog nas i našeg ponašanja. Na sve načine to moramo izbjegavati, jer ‘Abdullah b. Omer, r.a., ashab koji je veoma dosljedno primjenjivao Sunnet Allahovog Poslanika, s.a.v.s., upozorava: “Suze roditelja se ubrajaju u neposlušnost i velike grijehe!”. To potvrđuje i hadis u kojem Alejhisselam kaže: “Tri osobe neće u Džennet ući: osoba koja je neposlušna svojim roditeljima, notorni pijanica i onaj koji prigovara i natuca na nos ono što nekome dadne”.

Neka ovaj tekst bude povod da preispitamo i uljepšamo svoj odnos prema roditeljima iz ljudskih, moralnih i islamskih razloga. Oni koji imaju sreću da su im roditelji još uvijek živi, neka se prema njima odnose na najljepši mogući način, kako to dini islam od nas i zahtjeva, a oni čiji su roditelji preselili na ahiret neka ih se sjete dovom i traženjem oprosta za njihove grijehe. Budimo prema njima takvi kako to Kur'an od nas traži:

Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: “Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kad sam bio dijete, njegovali!”

Neka nas Allah dž.š. učvrsti na pravom putu i pomogne da se prema svojim roditeljima odnosimo kao istinski vjernici.