Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Promocija Skrininga za rano otkrivanje poremećaja sluha kod školske djece

ZAVOD-ZA-JAVNO-ZDRAVSTVO-ZDK-500x300Rano otkrivanje bolesti i poremećaja stanja zdravlja je najvažniji faktor koji doprinosi uspješnom liječenju i izbjegavanju negativnih posljedica. Poremećaji sluha i vida kod djece mogu prouzročiti ozbiljne probleme u učenju, pa i u ponašanju školske djece sa vrlo negativnim posljedicama. Zbog toga je potrebno što ranije otkriti ove poremećaje i tretirati ih. Kako je ovo Međunarodna sedmica gluhih osoba, odlučili smo da je iskoristimo i izvršimo promociju Skrininga za rano otkrivanje poremećaja sluha kod školske djece. Skrining će se provoditi u okviru djelatnosti Preventivno-promotivne zaštite školske djece i omladine, kao jedne od Zakonom propisane djelatnosti Zavoda za javno zdravstvo. Skriningom će biti obuhvaćena sva djece uzrasta prvog razreda osnovne škole. Svako dijete kod kojeg se ustanovi određeni poremećaj sluha, će biti upućeno u nadležne zdravstvene ustanove kako bi se pristupilo daljnjoj detaljnoj dijagnostici i tretmanu.

Ovim putem Vas obavještavamo da će u petak 27.09.2013. godine, sa početkom u 09:50 u Osnovnoj školi „Musa Ćazim Ćatić“ u Zenici biti upriličena

Promocija

Skrininga za rano otkrivanje poremećaja sluha kod školske djece.

Promociji će prisustvovati:

–  Munib Husejnagić, premijer Vlade Zeničko-dobojskog kantona

–  Damir Mašić, ministar obrazovanja u Vladi FBiH

–  Vildana Doder, pomoćnik ministra zdravstva u Vladi FBiH

–  Mirko Trifunović, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Vladi ZDK

– Senka Balorda, ministar zdravstva u Vladi ZDK

– Senaid Begić, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona