Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Tešanj pristupio projektu WATSAN vrijednom oko 13 miliona eura

 

watsan-tesanjU Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Sarajevu, potpisan ugovor o kreditu za Općinu Tešanj u okviru projekta ‘’WATSAN FBiH’’. Time je ova Općina zvanično pristupila projektu ‘’Vodoposkrba i odvodnja otpadnih voda’’, koji je najveći projekt u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

“Ukupna vrijednost projekta WATSAN je 121 milijun EUR, a vrijednost projekta za Općinu Tešanj iznosi 12.893.000 EUR, od čega je vrijednost ugovora o kreditiranju  više od 4,8 milijuna EUR. Ovaj projekt sa 50% sredstava finansira Europska investicijska banka, a ostatak sredstava osigurava se iz grant sredstava Europske komisije, švedske organizacije SIDA, te općine”, istakla je Sanja Terzić, rukovodilac jedinice za upravljanje projektima u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

 

U cjelokupnom projektu sudjeluje 20 općina u FBiH, a 14 ih je do sada potpisalo ugovore sa Federalnim ministarstvom finansija.

 

“Ovo je izuzetno važan dokument za Općinu Tešanj, jer potpisivanjem ugovora o kreditiranju prešli smo u novu fazu realizacije ovog projekta, iza koje će slijediti ugovaranje radova i sami radovi. Projekt u Općini Tešanj je jedan od većih potprojekata u sastavu projekta ‘’WATSAN FBiH’’. Želim se zahvaliti svima koji su do sada sudjelovali u ovom projektu, prije svega Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, kao i prethodnom načelniku općine”, rekao je Suad Huskić, načelnik Općine Tešanj.

 

U narednom periodu očekuje se da i preostale općine obave sve predradnje neophodne za potpisivanje ugovora o saradnji na projektu ‘’Vodoposkrba i odvodnja otpadnih voda’’.