Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Ljubav prema ideji ili materijalni interes u rasponu od 3.500KM pa do najnižeg koeficijenta za izračunavanje plaće

smajliVrlo često se zamjenjuju teze o tome koliko neko voli Visoko i ko je šta uradio za Visoko, ko je lokalpatriota, a ko negativac, ko je u strankama i u vlasti iz interesa, a ko iz ljubavi prema ideji i voljenom gradu itd … itd … Suštinski istina je sasvim drugačija, pragmatičnija i jasnija. Ako znamo da je sve interes, osobito u politici, onda je sasvim jasno da niko u Općini Visoko ne radi džaba i svi rade za pare, i svi ONI njih preko stotinu, su tu prevashodno iz interesa i to onog materijalnog interesa, a taj interes je većinu uposlenih i doveo u politiku, jer da nije tako bavili bi se nekim drugim stvarima i privatnim biznisima dok bi ljubav prema ideji i stranci ispoljavali na drugačije načine. Još ranije smo pisali o tome da je Općina ustvari jedna malo veća firma, sa svojim budžetom, menagerom, direktorima, i ostalim organima koji firmu čine firmom. Njihov zadatak je da se brinu da stanovnici općine Visoko žive normalnije i ugodnije. Koliko oni u tome uspjevaju subjektivan je stav svakoga od nas i svi taj stav imamo zahvljajujući nekim svojim privatnim razlozima. Ali je interesantno znati i spoznati koliko uposlenici firme zvane Općina Visoko zarađuju za svoj angažman, posebno ako njihove plate zavise od našeg poreza i budžeta koji se puni izdvajanjima svih nas, odnosno da li je njihova zarada ekvivalentna kvalitetu života u Visokom.

Ovom problematikom pozabavio se jedan od vijećnika na prošloj sjednici OV Visoko analizirajući kolika je plata načelnice Općine Visoko. Koliko je ova analiza vjerodostojna malo je teže saznati, posebno ako se zna da je baš u prošlom sazivu OV Visoko upravo sadašnja načelnica dok je obnašala funkciju vijećnice u nekoliko navrata tražila da joj se transparentno dostavi platna lista tadašnjeg načelnika. Koliko se sjećamo, nikad nije dobila odgovor na svoj zahtjev.

Prema matematičkoj računici pomenutog vijećnika funkcija načelnika porezne obveznike u Visokom košta cca. 3.500KM mjesečno što je otprilike šest prosjećnih plata prosjećnog uposlenika u Preventu. Osnovicu za obračun plaće utvrđuje Općinski načelnik na osnovu najniže neto satnice dogovorene sa sindikatom na način da se najniža neto satnica množi sa fondom radnih sati u mjesecu.  Puno radno vrijeme zaposlenih je 40 sati sedmično, ako se uzme u obzir da se narađuje jedna subota u mjesecu to bi izgledalo ovako:

168 radnih sati sati X 2,05 KM (2,05 je najniža neto satnica, a sa sindikatom se može utvrditi i veća bar tako piše u Odluci ) = 344,40 KM.

Dakle, 344KM bi trebalo da bude osnovica za izračunavanje plaće koja se onda množi sa koeficijentom platnog razreda. Funkcija načelnika je najveća funkcija u Općini i sa sobom nosi najveći koeficijent, a on iznosi 10. Osnovna plaća se utvrđuje množenjem osnovice za plaću iz člana 5. Odluke sa utvrđenim koeficijentom platnog razreda.

  • Što bi trebalo da znači:

    344,40 X 10 = 3.444,00 KM 

    Osnovna plaća iz stava (1) uvećava se za 0,5% za svaku započetu godinu penzijskog staža nosioca izvršne funkcije i savjetnika, Općinskog pravobranioca, državnih službenika i namještenika, a najviše do 20%, što bi trebalo da znači da 3.444KM može još da “naraste” za iznos toplog obroka, prevoza, troškove telefona i ostale srodne troškove.

    Prema nekim tvrdnjama osnovica za izračunavanje plate po zakonu ne bi smjela da bude veća od federalnog prosjeka koji iznosi 315KM, ali ako i na osnovu te osnovice pravimo matematičku računicu, kao građane Visokog mjesečni angažman nosioca funkcije načelnika u Visokom košta nas cca. 3.500KM

    Navodno ova Odluka o izračunavanju plata uposlenika Općine Visoko bi se trebala primjenjivati tek od 2014.godine, ali je svakako interesantno i poučno znati koliko nas kao porezne obveznike koštaju uposlenici Općine/Firme koji bi trebali da rade na stvaranju što boljeg ambijenta za življenje u Visokom. U ovim neizvjesnim i teškim vremenima treba znati i da je plata u Općini jedina izvjesnost uz koju se desi ponekad i regres.