Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Općina nije u mogućnosti proglasiti javni interes za trasu buduće regionalne ceste Buci-Rakovica

mirnes faticMirnes Fatić vijećnik BPS-a na prošloj sjednici OV Visoko postavio je vijećničko pitanje koje je bilo vezano za izgradnju puta Visoko-Sarajevo preko Kralupa. 

Na postavljeno pitanje dobio je slijedeći odgovor:

Listom projekata magistralnih, regionalnih i lokalnih cesta finansiranih iz preostalih sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 64 od 06.10.2010. godine) planirana je eksproprijacija i prateće aktivnosti na regionalnoj cesti Visoko-Buci (Kralupi-Goduša) Rakovica, raskršće Mostarska petlja.

Općina Visoko je putem nadležne Općinske službe za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline izvršila detaljnu procjenu potrebnih sredstava za eksproprijaciju odnosno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na osnovu koje je zaključeno sljedeće:

– Dužina trase ceste Buci-Rakovica iznosi 10.617 m’, širina puta = kolovoza je 6 metara sa bankinama 0,50 x 0,50 metara (0,75);

– Potrebno je eksproprisati minimalno 88000 m² i jednu kuću;

– Ako uzmemo da je cijena eksproprijacije minimalno 6,00 KM/m² dolazimo do iznosa od 568.000,00 KM koji je minimalno potreban za eksproprijaciju zajedno sa kućom što znači da će, uzimajući u obzir obradive površine, voćnjake i uređena dvorišta koji će biti predmet eksproprijacije, cijena eksproprijacije iznositi oko 1 milion KM;

– Pregledom projekta smo utvrdili da projekat treba revidirati jer je projekat urađen na podlozi koja je snimljena u lokalnom kordinatnom sistemu a projekat je potrebno uraditi u državnom koordinatnom sistemu.

– Projekat završava na granici sa općinom Ilidža, mjestu zvanom Bandera i nastavlja dalje prema Rakovici za što također ima projekat, koji je radila druga projektantska kuća za općinu Ilidža.

Općina Visoko, imajući u vidu cijenu eksproprijacije iz tačke 3., nije u mogućnosti proglasiti javni interes za trasu buduće regionalne ceste Buci-Rakovica koja se odnosi na područje općine Visoko, jer nemamo i nismo u mogućnosti osigurati sredstva za eksproprijaciju u Budžetu Općine Visoko za 2013. godinu što je preduslov prema važećim zakonskim propisima za proglašenje javnog interesa.

U skladu sa iznesenim i nakon sagledavanja i analiziranja svih činjenica relevantnih za postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za trasu buduće regionalne ceste Buci-Rakovica, Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline je uputila Zahtjev za preusmjeravanje sredstava planiranih za eksproprijaciju i prateće aktivnosti na regionalnoj cesti Visoko-Buci Federalnom ministarstvu  prometa i komunikacija dana 12.02.2013.g. u kojem smo istakli da smatramo da bi najoptimalnije rješenje bilo preusmjeriti sredstva planirana za ovu cestu na postojeću cestu Buci-Dvor-Čifluk što bi omogućilo mnogo izvjesniju i bržu realizaciju sredstava.

Do danas, Služba za prostorno uređenje nije dobila odgovor na upućeni dopis.

Smatramo za potrebnim istaknuti potrebu izgradnje regionalne ceste u pravcu Visoko-Sarajevo, preko Kralupa, ali kroz javni interes proglašen od strane Federacije BiH.