Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Novi Upravni i Nadzorni odbori u Javnim ustanovama

upravni-i-nadzorni-odborOsim prijedloga za nova imena u Nadzornim odborima Javnih preduzeća, vijećnici OV Visoko na narednoj sjednici u utorak (10.09.) će se izjašnjavati i o imenima predloženim za nove Upravne i Nadzorne odbore u Javnim ustanovama. 

Objavljujemo imena predloženih članova koji se biraju na mandat od četiri godine:

JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko

1. Alisa Semić, predsjednik

2. Azra Žolja, član

3. Nermina Omanović, član.

JU Centar za socijalni rad Visoko

1. Edin Bukva, predsjednik

2. Efedina Čehajić, član

3. Eldina Numanović, član.

Nadzorni odbor:

1. Ismeta Begić, predsjednik

2. Emir Durić, član

3. Nermina Frljak, član.

JU Centar za kulturu i edukaciju Visoko

1. Dženan Bečar, predsjednik

2. Lejla Bukva, član

3. Ferid Hadžijakupović, član.

Nadzorni odbor:

1. Nedžad Hadžimehanović, predsjednik

2. Selma Vranac, član

3. Jasmina Drugović, član.

JU Gradska biblioteka Visoko

1. Nermina Pinjagić, predsjednik

2. Reuf Jamaković, član

3. Lidija Klepo, član.

Nadzorni odbor:

1. Alija Bakšić, predsjednik

2. Lejla Greda, član

3. Amila Tekešinović, član.

JU Zavičajni muzej Visoko

1. Emir Uzunalić, predsjednik

2. Haris Omeragić, član

3. Dženana Ganić, član

Nadzorni odbor:

1. Azra Fazlić, predsjednik

2. Belma Manjgo, član

3. Mubera Pulo, član.

JU Kulturno-sportski centar Mladost Visoko

1. Sulejmen Ismić, predsjednik

2. Elbis Rašidović, član

3. Meliha Bekrić, član.

Nadzorni odbor:

1. Edin Valjevac, predsjednik

2. Nedžad Oruč, član

3. Vehid Suljić, član.

O B R A Z L O Ž E N J E

Pravni osnov za donošenje predloženih odluka sadržan je:

– u članu 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH kojim je propisano da odgovorni javni službenik (organ u čijoj je nadležnosti regulirani organ u koji se vrši imenovanje), vrši konačno imenovanje, nakon provedenog postupka u skladu sa ovim zakonom;

– u članu 22. Statuta općine Visoko kojim je utvrđena nadležnost Općinskog vijeća za imenovanja i razrješenja, odnosno davanje saglasnosti na imenovanja i razrješenja kada je to propisano zakonom, Statutom Općine ili odlukama;

– u pojedinačnim odlukama o organizovanju javnih ustanova kojima je utvrđena nadležnost Osnivača za imenovanje i razrješenje upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE 

Općinsko vijeće Visoko, na 6. sjednici, održanoj 27.4.2013. godine, donijelo je zaključak kojim ovlašćuje Općinsku načelnicu da pokrene postupak izbora novih članova upravnih i nadzornih odbora u javnim ustanovama i provede potrebnu proceduru postupka imenovanja upravnih i nadzornih odbora u javnim ustanovama čiji je osnivač Općina Visoko, osim u JU Dom zdravlja Visoko.

Realizujući navedeni zaključak, Općinska načelnica donijela je Zaključak o standardima i kriterijima za imenovanje upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova općine Visoko i Zaključak o utvrđivanju i oglašavanju pozicija u upravnim i nadzornim odborima javnih ustanova općine Visoko, na osnovu kojih je objavila javni oglas i imenovala komisije koje su provele postupak intervjua i utvrdile rang liste kandidata (napomena: kod postupka za imenovanje Upravnog odbora JU za predškolski odgoj i obrazovanje, formirana je posebna Komisija u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju).

Na osnovu utvrđenih rang listi kandidata, Općinska načelnica utvrdila je prijedloge kandidata za konačno imenovanje u upravne i nadzorne odbore javnih ustanova.

Kako je odlukama o organizovanju javnih ustanova utvrđena nadležnost Osnivača za imenovanje i razrješenje upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova, Općinska načelnica utvrdila je prijedloge rješenja o razrješenju dosadašnjih upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova i konačnom imenovanju upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova koji se dostavljaju Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Napominjemo, da se u JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko vrši samo imenovanje Upravnog odbora, što je u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Predlaže se Općinskom vijeću da utvrđene prijedloge rješenja razmotri i usvoji.