Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Izmještanje lokalnog puta sa temelja crkve Tvrtka I Kotromanića

visoko mileOpčinsko vijeće Visoko donijelo je Odluku, a na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine i člana 33. Statuta općine Visoko kojom ovlašćuje  Općinsku načelnicu da može zaključiti ugovore o diobi nekretninau svrhu izmještanja lokalne ceste Mile-Arnautovići.  Ovo je dobar potez aktualiziran još za vrijeme prošle vlasti kojim bi se pojednostavila izgradnja objekata mještanima koji su vlasnici zemljišta u blizini lokaliteta Mile, a posebno je dobar potez iz razloga što bi se konačno trebalo početi nešto konkretno raditi na izmještanju lokalnog puta koji ide direktno preko temelja bosanske državnosti, grobnog i krunidbenog mjesta najvećeg bosanskog kralja Tvrtka I Kotromanića.

Razlozi za donošenje odluke

Kod nadležne Službe je zahtjev za rjašavanje imovinsko-pravnih odnosa po projektnoj dokumentaciji urađenoj od strane Perspektiva – inženjering» d.o.o. Visoko za izgradnju saobraćajnice u Visokom, u naselju Arnautovići, od željezničkog podvožnjaka kod Kovine prema naselju Mulići,  podnijela  Mjesna zajednica Arnautovići.

Postojeći put kroz naselje Arnautovići presjeca kulturno-istorijsko i arheološko nalazište «Mile», te je već duži period aktuelna izgradnja puta iz Arnautovića prema Mulićima.

Trasa puta se nalazi čitavom dužinom pored nasipa željezničke pruge i najvećim dijelom se proteže na udaljenosti od 15 m od osovine željezničkog kolosjeka.

Fizička lica na predmetnom zemljištu iz člana 1.ove Odluke bila su upisana u idealnim dijelovima kao suvlasnici sa  ŽTO Sarajevo, čiji je pravni sljedbenik JP Željeznice Federacije BiH Sarajevo.

Obzirom da je takav upis otežavajuća okolnost  za građane navedenog lokaliteta, prilikom izgradnje objekata i rješavanja imovinsko pravnih odnosa, na njihov prijedlog  Općina Visoko obratila se zahtjevom  za prenos tzv. željezničkog zemljišta na općinu Visoko, radi izmještanja lokalne ceste Mile – Arnautovići, u svrhu rješavanja imovinsko- pravnih odnosa.

JP Željeznice Federacije BiH dale su saglasnost 12.04.2012.godine Općini Visoko za prenos  zemljišta u članu 1.dispozitiva ove Odluke, ukupne površine 2.187m2, uz uslov da Općina Visoko plati naknadu u iznosu od 17.800,00 KM, prema procjeni Komisije za prometnu vrijednost nekretnina.

Također Mjesna zajednica Aranutovići dobila je urbanističku saglasnost br. 03/1-23-2-39/12 od 13.11.2012.godine, za izgradnju navedene saobraćajnice.

Predmetnom odlukom rješavaju se imovinsko-pravni odnosi na dijelu trase puta gdje je postignut sporazum sa suvlasnicima. Na ostalim parcelama, obuhvaćenim gore pomenutim Projektom, u toku su aktivnosti u cilju postizanja sporazuma sa suvlasnicima.