Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Reakcija na tačku 12. naredne sjednice OV Visoko – Prijedlog programa utroška sredstava od naknade za korištenje šuma

ragib vranac1Koliko sam informisan iz materijala za vijeće prijedlog je da se pristiglih 30.000KM utroši na rekonstrukciju prilaznog puta za ambulantu u Moštru, a koja nema nikakve veze sa šumom. U čl.51 kantonalnog zakona o šumama stoji da 5% od prihoda od drveta, po cijeni drveta na panju ide na račun Općine, a u čl. 54 stoji da se ta namjenska sredstva mogu koristiti isključivo za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje infrastrukture na području Općine, te za obuku i opremanje jedinica za gašenje požara i izgradnju skladišta za smještaj vatrogasne opreme. Sredstva se mogu koristiti nakon usvajanja plana utroška sredstava koji donosi vijeće. Nadzor nad utroškom sredstava vrši Komisija vijeća koja je dužna ministarstvu i kantonalnoj upravi dostaviti izvještaj o utrošku istih.

Od osnivanja ŠPD-a 2004.god. prvi put je prošle godine, kako je za direktora ŠPD-a postavljen SDP-ov kadar, došlo do uplačivanja općinama ove naknade, do tada su punih 5 godina uprava SDA i dvije godine SBiH izbjegavale izmirivati ovu naknadu, pa su koliko znam Vareš, Kakanj i Olovo pokrenule tužbe jer se radi o značajnim sredstvima. Obzirom da većina prihoda od šume dolazi iz Kondžila, najkorektnije bi bilo da se ta sredstva vrate u popravku puteva na MZ Radovlje, pa MZ Zimča itd. Proljetos je Šumarija Visoko izvršila rekonstrukciju i popravku puta koji je bio potpuno odnešen od elementarne nepogode, pa je Brezovik bio odsječen, a preostali dio puta u dužini od 3,5 kilometara zapriječen i razrovljen bujicama i nanosima. Također smo put od Mihaljevića do iznad sela Džindići popravili i djelimično nasuli te prokopali kanale, vrijednost radova više od 10.000KM. Oba puta koristi lokalno stanovništvo, općinska komisija je tada samo konstatovala oštećenja i stanje, a Civilna zaštita je obećala da će možda nekad, ako bude imala sredstava možda poslati koji kamion materijala – do danas ništa.

Ljudi iz MZ Zimča godinama traže sanaciju puta s pravom, kao i ostali, tako da bi ta sredstva trebalo planski rasporediti gdje je najpotrebnije. Što se tiče šumskih požara, visočki vatrogasci nisu adekvatno opremljeni za gašenje i zaustavljanje klasičnih šumskih požara, tako da već duži niz godina, kada gasimo šumski požar, ne možemo računati na neku značajniju pomoć naših vatrogasaca jer ih je malo i nemaju adekvatnu opremu kao recimo njihove kolege iz Kaknja.

Apelujem na sve vijećnike da bez obzira kojoj političkoj opciji pripadaju dobro razmotre potrebe sredine iz koje dolaze  i ugrade u ovaj plan korištenja “namjenskih” sredstava, i tako budu na usluzi narodu koji ih je izabrao.