Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Projektna dokumentacija za novu ulicu “Luke”

halim dervisevicHalim Dervišević – Općinski vijećnik  Općinskoj službi za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline postavio je sljedeće pitanje:“Vezano za izradu projektne dokumentacije za novu ulicu »Luke«”

Na postavljeno vijećničko pitanje upućujemo sljedeći odgovor:

Programom kapitalnih ulaganja u cestovnu infrastrukturu Budžetom Općine Visoko za 2013.g. predviđena je izrada projekta za novu ulicu “Luke” koja bi trebala spojiti naselje Luke sa ulicom Branilaca preko poligona.  Općinska služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline  je pripremila tendersku dokumentaciju i ušla u postupak izbora najpovoljnijeg ponuđača.