Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Imali Centar za socijalni rad Visoko preciznu evidenciju neuračunljivih osoba i psihopata?

elvir-spiodicNa 9. sjednici Općinskog vijeća Visoko vijećnik Elvir Špiodić postavio je sijedeće vijećničko pitanje: “Imali Centar za socijalni rad Visoko preciznu evidenciju neuračunljivih osoba i psihopata, osoba koje se liječe i kojima je izrečena mjera obaveznog liječenja u ustanovama i spisak osoba sa disfunkcionalnim poremećajima?”

Odgovor:

Evidencija neuračunljivih osoba i psihopata ne vodi se u Centru za socijalni rad, niti su Centri nadležni za vođenje tih evidencija.

Jedina evidencija koja se vodi u Centrima za socijalni rad odnosi se na lica kojima je zbog neuračunljivosti oduzeta poslovna sposobnost Sudskim  putem, kojima je potrebno zbog vrste bolesti postaviti staratelja koji će se brinuti o tim osobama.

Takvih lica na području općini Visoko trenutno ima 35 i skoro svi su smješteni u odgovarajuće Zavode na trajan smještaj, a ostalima koji nisu mogli biti smješteni brinu postavljeni staratelji, koji polugodišnje izvještavaju Centar o stanju štićenika.

Za osobe koje su na liječenju zbog pomenutih problema, evidenciju vodi JU “Dom zdravlja” Visoko u okviru svoje redovne djelatnosti.