Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Elvedin Šabanović postao magistar

sabanovic skupnaNajiskreniju zahvalnost za pruženu nesebičnu pomoć i vođenje tokom svih faza izrade magistarskog rada dugujem uvaženoj i poštovanoj mentorici ovog rada, prof.dr. Senki Barudanović.
Posebno se sjećam svog dragog profesora akademika prof.dr.Sulejmana Redžić i zahvaljujem za sve pruženo znanje tokom školovanja na Prirodno-matematičkom fakultetu.
Uz puno poštovanje i iskrenu zahvalnost za pruženu pomoć tokom realizacije svih aspekata terenske i laboratorijske faze rada posebno se zahvaljujem mr. Erminu Mašić, asistentu na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Posebnu zahvalnost za nesebično pruženu neophodnu materijalnu pomoć pri izradi i odbrani ovog rada upućujem gosp. Refiku Kurgaš, direktoru Brovisa d.o.o. Visoko. Zahvaljujem se gosp.Halimu Pihljak, gosp. Halimu Dervišević, te Melini Džafić za pomoć pri realizaciji terenske faze izrade rada. Zahvaljujem se agenciji za promotivne usluge visoko.co.ba za ustupanje medijskog prostora za potrebe realizacije određenih dijelova ovog rada.

Sjećam se i svog prijatelja doc.dr. Šefkije Muzaferović višeg asistenta na Prirodno-matematičkom fakultetu. Svoju posebnu zahvalnost dugujem svojoj porodici, prijateljima i kolegama sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu. Iskrenu zahvalnost za pruženu podršku pri realizaciji ovog rada upućujem Dževadu Alijagić dipl. ing.

Neizmjernu zahvalnost za moralnu, emotivnu, materijalnu i svaku drugu podršku u svakodnevnom životu dugujem svojim roditeljima, majci Rabki i ocu Salemu kojima i posvećujem ovaj rad.

mr.sci. Elvedin Šabanović dipl.ing.