Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Sanacija i konzervacija lokaliteta Mile

halim dervisevicNa 9. sjednici Općinskog vijeća Visoko vijećnik Halim Dervišević postavio je sijedeće vijećničko pitanje: “Da li su za sanaciju i konzervaciju lokaliteta Mile u ovoj godini planirana sredstva ili odobrena sredstva sa bilo kojeg nivoa vlasti i da li će se na istom u ovoj godini izvoditi radovi?”

Odgovor: Na lokalitetu Mile je u 2012. godini izvršena konzervatorska intervencija na kojoj su radili Zavičajni muzej Visoko i Zavod za zaštitu spomenika BiH.

Za nastavak radova na ovom lokalitetu (nova trasa puta, izmještanje kuće, izmještanje starog puta i dr.) nisu odobrena sredstva ni sa jednog nivoa i ako je projekat kandidovan.

Napominjemo da je ovaj lokalitet nacionalni spomenik i sve nadležnosti su na nivou resornih ministarstava Federacije BiH.

            U narednom periodu aktiviraće se aktivnosti na rješavanju ovog pitanja. Trenutno Općina obavlja pripremne radnje za izmještanje trase navedenog puta uz rješavanje imovinsko – pravnih odnosa.