Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Pitanje o potrebi izmjene Statuta općine Visoko

izetsmajevicNa 9. sjednici Općinskog  vijeća Visoko, održanoj 27.7.2013. godine, vijećnik Izet Smajević postavio je vijećničko pitanje vezano za realizaciju zaključka Općinskog vijeća o potrebi izmjene Statuta općine Visoko, na koje dajemo slijedeći odgovor:

Općinsko vijeće Visoko je na 3. sjednici, održanoj 2.2.2013. godine, povodom inicijative vijećnika Izeta Smajevića za izmjenu člana 6. Statuta općine Visoko, donijelo zaključak kojim se zadužuje Komisija za statut i propise da razmotri Statut općine Visoko, u cilju provjere njegove usaglašenosti sa ustavom i zakonom, te da, u slučaju opravdanosti, predloži izmjene Statuta u svojstvu ovlaštenog predlagača, bez javne rasprave, a u skladu sa članom 117. Statuta općine Visoko.

            Komisija za statut i propise je na 6. sjednici, održanoj 14.3.2013. godine, postupajući po zaključku Općinskog vijeća, razmatrala inicijativu vijećnika Izeta Smajevića, kao i potrebu usaglašavanja Statuta sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata u pogledu obaveze lokalne zajednice da Statutom bliže odredi broj članova zdravstvenog savjeta lokalne zajednice, djelokrug rada, način finansiranja i druga pitanja.

            Na sjednici, Komisija je zaključila da se inicijativa vijećnika Izeta Smajevića može prihvatiti, te da se, u postupku izmjena i dopuna Statuta, predloži izmjena člana 6. Statuta, a kada je u pitanju usklađivanje Statuta sa gore navedenim zakonima vezano za zdravstveni savjet, da se zatraži mišljenje resornih kantonalnih i federalnih organa.

Na 12. sjednici Komisije, održanoj 25.7.2013. godine, nakon dobivenih mišljenja resornih kantonalnih i federalnih organa u pogledu uvrštavanja odredbi vezanih za zdravstveni savjet u Statut općine, Komisija je zaključila da Služba za poslove Općinskog vijeća i Općinskog načelnika sačini radnu verziju Odluke o izmjenama i dopunama Statuta općine Visoko, što će se razmatrati na sjednici Komisije u mjesecu septembru.

Nakon utvrđivanja Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Statuta općine Visoko na sjednici Komisije, isti će biti upućen Općinskom vijeću u dalju proceduru.