Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Inicijativa za izradu projekta za šetalište na rijeci Bosni

muhamed husicVijećnik Muhamed Husić je na 9. sjednici  Općinskog vijeća uputio slijedeću inicijativu: « Pokrećem inicijativu za izradu projekta i projektne dokumentacije za šetalište na rijeci Bosni na potezu od «kačare»  (ispod Veterinarske stanice) pa do mosta u Podvanju u cilju apliciranja za budžet i kapitalna ulaganja u 2014. godini.»

Pokrenutu vijećničku inicijativu nije potrebno razmatrati iz razloga što Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-poslovne poslove i zaštitu okoline posjeduje « Glavni projekat uređenja lijeve obale rijeke Bosne i kolektora otpadnih voda u Visokom » urađen od projektne organizacije « IPSA INSTITUT « Sarajevo. Investitor projektne dokumentacije je Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu  Ze-do kantona. Projekat je završen u augustu 2013. godine.

Cilj izrade Glavnog projekta uređenja lijeve obale rijeke Bosne i izgradnja kolektora otpadnih voda u Visokom na potezu Betonski most-most na RP na rijeci Bosni je uređenje lijeve obale rijeke Bosne na toj dionici dužine 1650 metara i to kao nastavak redova koji se izvode na uzvodnoj dionici, kojim su obuhvaćeni radovi na izgradnji gradskog kolektora sa obaloutvrdom.

Projektom je predviđena izgradnja kolektora otpadnih voda, regulacija rijeke Bosne kako bi se spriječilo plavljenje okolnog terena, te izgradnja šetnice sa biciklističkom stazom.

Trenutno je projekat u fazi provođenja revizije projektne dokumentacije.