Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Posjeta ambasadora CIVITAS-a Lokalnom timu ASuBiH Visoko

civitas radionicaMobilna laboratorija demokratije je inovativni program Obrazovnog centra za demokratiju i ljudska prava “CIVITAS” BiH, podržan od strane Ureda za odnose sa javnošću Ambasade SAD-a u Sarajevu, koji ima za cilj promovirati i jačati građanski aktivizam i interkulturno razumijevanje među mladim ljudima u Bosni i Hercegovini.

Prilikom jednodnevnih posjeta Laboratorije demokratije zajednicama, ambasadori/ce demokratije organizuju vršnjačku edukaciju za mlade u svakoj zajednici, kako bi inspirisali što više mladih za preuzimanje građanske odgovornosti i liderske uloge u iniciranju projekata i aktivnosti za rješavanje izazova i unaprjeđenje kvalitete života u zajednicama u kojima žive.

Najaktivniji mladi iz ovih zajednica imat će priliku pridružiti se ambasadorima/ambasadoricama demokratije u njihovim budućim posjetama zajednicama. Na taj način, Laboratorija demokratije će do kraja svog “putovanja” u ovoj godini, brojati barem dvostruko više ambasadora/ica demokratije, nego na početku projekta.

Prilikom današnje posjete Lokalnom timu ASuBiH Visoko, edukatori su održali edukativne radionice mladim kako bi ih podstakli da budu odgovorni, samostalno donose odluke, utiču na razvijanje svijesti građana i potrude se da svoj grad učine boljim.

Priliku da se pridruže ambasadorima/ambasadoricama demokratije dobili su najaktivniji učesnici radionice: Adis Puščulović i Belmin Zukan.

Više fotografija možete pronaći na našem Facebook profilu: https://www.facebook.com/visokocoba?ref=hl