Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Održane javne rasprave na području Zeničko-dobojskog kantona

jr mup zdkNakon usvajanja Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona od strane Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, u skladu sa usvojenim Zaključkom, u proteklih nekoliko dana u svim općinama na području Zeničko-dobojskog kantona su održane javne rasprave o predmetnom Nacrtu Zakona. Održane javne rasprave su vodili članovi radne grupe, koja je formirana na nivou Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona. 

U skladu sa utvrđenim terminima, dana 21.08.2013. godine, u dvorani za sjednice Općine Usora, održana je javna raspravu, na kojoj su bili prisutni predstavnici Općine Usora, te predstavnici lokalne zajednice. Također je organizovana posebna stručna rasprava o Nacrtu navedenog Zakona, kojom prilikom su učesnici javne rasprave iznijeli određene prijedloge i sugestije, te su od strane članova radne grupe data određena pojašnjenja.   

Kako je naglašeno, donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona je prvenstveno rezultat napora i opredjeljenja na usaglašavanju teksta Zakona sa propisima koji regulišu ovu oblast na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, kao i na harmonizaciji propisa u oblasti radno-pravnog statusa, ovlaštenja i odgovornosti policijskih službenika u policijskim organima u Bosni i Hercegovini. 

Takođre je pojašnjeno na održanim raspravama, da se ovim izmjenama i dopunama vrši usklađivanje sa:

Zakonom o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini-Prečišćeni tekst („Službeni glasnik BiH“, broj: 32/10),

Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“, broj: 49/06, 76/11 i 89/11),

Zakonom o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH“, broj: 54/05 i 12/09),

Okvirnim Zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 59/07 i 59/09) i

Uredbom o jedinstvenoj policijskoj uniformi („Službene novine Federacije BiH“, broj: 43/10). 

Nakon uvodnih izlaganja, načelnik Sektora uniformisane policije Semir Šut je informisao prisutne o razlozima donošenja naznačenih izmjena i dopuna Zakona, te ukazao na njihov značaj, prvenstveno u kontekstu povećanja profesionalizacije i efikasnosti u postupanju policijskih službenika prilikom dokumentovanja izvršenih krivičnih djela i procesuiranja izvršilaca istih, kao i u kontekstu dosljednije i odgovornije primjene policijskih ovlaštenja.