Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Nesebična podrška Đemila Ugarka u realizaciji projekta utopljavanja zgrade-postavljanje fasade

vojna zgrada 1Skup etažnih vlasnika zgrade u ulici Tabhanska 77 Visoko (zgrada preko puta Pošte) otpočeo je sa realizacijom projekta utopljavanja zgrade-postavljanje fasade.

Svjesni potrebe postavljanja termo fasade i svih efekata koji će biti postignuti utopljavanjem zgrade stanari zgrade su donijeli odluku da se otpočne sa realizacijom ovog zahtjevnog projekta. Bez ikakvih dilema o benefitima za same stanara zgrade cijenimo da će novi izgled zgrade uljepšati kako neposrednu okolinu tako i sam grad Visoko.

Pripreme za realizaciju projekta otpočele su nakon gostovanja g-dina Džemila Ugarka na TV Visoko, u to vrijeme ministra privrede u Vladi ZDK, najavivši raspisivanje javnog poziva za odobravanje i dodjelu (refundaciju) finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju troškova certifikacije energetske efikasnosti građevinskih objekata na području Kantona. G-din Ugarak Đemil je nakon što smo ostvarili kontakt sa istim, u cilju dobijanja dodatnih informacija o pozivu, dao nesebičnu podršku da realizujemo ovaj projekt.

U pogledu finansiranja projekta stanari zgrade su na zboru etažnih vlasnika donijeli odluku da se finansijska sredstva osiguraju na način da se dio novčanih sredstava prikupi od stanara zgrade, a drugi dio da se osigura postavljanjem reklama i apliciranjem na javni poziv ZDK za dodjelu finansijskih sredstava. Ministarstvo privrede Vlade ZDK je aplikaciju Odbora etažnih vlasnika primilo dana 08.07.2013. godine.

Nakon što su dobijene sve potrebne dozvole od nadležnih organa Općine Visoko, radovi na zgradi su otpočeli 20. jula 2013. godine, a planirano je da se isti završe u roku od dva mjeseca, odnosno početkom septembra 2013. godine. Trenutno je unutrašnja (sjeverna) strana zgrade završena, a radi se strana koja gleda na ulicu prema Pošti. Na slikama koje su u prilogu ovog teksta može se vidjeti kako je to sve izgledalo prije, nakon završetka jedne strane zgrade i pogled na radove u toku.

vojna zgrada 2Izvođač radova je firma Raming d.o.o. Visoko, nadzor radova vrši firma IGA 3D Lješevo, a materijali koji su ugrađuju su proizvodi domaćih firmi sa ovih prostora. Radi se prije svega o firmama IGM Visoko i MIL FAS Kreševo.

Koristimo ovu priliku da se zahvalimo svima koji su na bilo koji način podržali realizaciju ovog zahtjevnog projekta u prvom redu stanarima zgrade, zatim Vladi i Ministarstvu privrede Zeničko-dobojskog kantona, IGM-u Visoko, MILFAS Kreševo, IGA 3D Lješevo, Općini Visoko i na kraju izvođaču radova firmi Raming d.o.o. Visoko na do sada veoma kvalitetno urađenim radovima na zgradi.

vojna zgrada 3