Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Revizorski izvještaj budžeta ZDK

zdk 10Iz budžeta Zeničko-dobojskog kantona je prošle godine, koja je okončana sa deficitom od 16 miliona KM, potrošeno oko 2,4 miliona KM na ugovore o djelu, dok je novac od reprezentacije trošen i na plaćanje noćenja, oglašavanje i zakup prostora.

Ovo je navedeno u izvještaju Ureda za reviziju institucija u FBiH o budžetu ZDK u 2012. godini, iz kojeg je na plate i naknade troškova 8.087 zaposlenih potrošeno oko 160,3 miliona KM, odnosno oko 4,2 miliona KM više nego 2011. godine. Plate i naknade bile su najznačajniji izdatak iz prošlogodišnjeg budžeta.

“Suprotno propisima, određeni budžetski korisnici su za obavljanje redovnih poslova angažovali vanjske saradnike. Izdaci za ugovore o djelu najvećim dijelom su ostvareni kod ustanova visokog (1.694.452 KM), srednjeg (361.478 KM) i osnovnog obrazovanja (155.915 KM), po osnovu zaključenih ugovora sa vanjskim saradnicima za održavanje redovne nastave”, istakli su revizori, koji stoga nisu mogli potvrditi da su opravdane isplate za ugovore o djelu.

Na reprezentaciju je utrošeno oko 225.600 KM, 32.700 KM više nego u 2011. godini, a revizori su utvrdili da su neki budžetski korisnici među usluge reprezentacije svrstali troškove koji se ne mogu voditi na toj poziciji.

“Univerzitet u Zenici je evidentirao troškove štampe, oglašavanja, zakupa prostora, Islamski pedagoški fakultet troškove štampe i noćenja, a Kantonalna uprava Civilne zaštite troškove noćenja”, naznačeno je u izvještaju.  Revizori su ukazali na nepravilnosti i kod izdataka za mobilne telefone koji su takođe bili veći nego 2011. godine i u prošloj su godini iznosili 82.000 KM. “Pravo na naknadu troškova upotrebe mobilnog telefona od 200 KM mjesečno utvrđeno je predsjedavajućem Skupštine, odnosno 100 KM zamjeniku predsjedavajućeg i odobreni iznosi im se uplaćuju na tekuće račune. S obzirom na to da na ovo nije obračunat porez na dodatna primanja, ne može se potvrditi da je postupljeno u skladu sa odredbama člana 10. Zakona o porezu na dohodak i člana 14. Pravilnika o primjeni zakona”, ustanovili su revizori.

Imali su zamjerke i zbog plaćanja određenih komisija s obzirom na to da su komisijski obavljani redovni poslovi organa uprave, poput godišnjeg popisa i provođenja postupka javnih nabavki, a revizorima nije predočen ni dokaz da su ti poslovi obavljani van radnog vremena. U izvještaju je istaknuto da je za posao tehničkog pregleda izvedenih radova uposlenicima isplaćeno 20.449 KM neto iako je zakonom ovaj posao dat u nadležnost Ministarstvu za prostorno uređenje, promet, komunikacije i zaštitu okoline. Istovremeno je zaključno sa 2012. godinom budžet ZDK akumulirao 49,1 milion KM deficita. U prošloj godini prihodi su bili 245,3 miliona KM, dok su rashodi iznosili 255,5 miliona KM i bili oko dva miliona KM veći nego u 2011. godini.

Izjavu Muniba Husejnagića, premijera ZDK, nismo uspjeli dobiti s obzirom na to da je danas bila sjednica Skupštine ZDK, dok su rektor i generalni sekretar Univerziteta u Zenici Dževad Zečić i Mediha Arnaut na godišnjem odmoru. Revizori su utvrdili nepravilnosti i kod javnih nabavki pa su naveli da su zaključeni ugovori za održavanje regionalnih cesta vrijedni oko 2,5 miliona KM iako nisu stigle po tri ponude, nego po jedna, čime nije osigurana konkurentnost. Također je utvrđeno da su, kada je u pitanju nabavka prehrambenih i neprehrambenih proizvoda za potrebe kafe kuhinja ZDK, plaćani proizvodi koji nisu navedeni u ponudi ili su plaćani po cijenama većim od ugovorenih.