Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Deveta predstava visočkog teatra zvanog Općinsko vijeće

teatar exitU zgradi Općine Visoko u subutu dana 27.07.2013. godine po izuzetno teškom i sparnom vremenu odigrana je deveta po redu predstava visočkog teatra zvanog Općinsko vijeće. I za ovu predstavu kao i prethodnih osam predstava scenario i režiju popisuje uže rukovodtsvo redizajnirane SDA, koja je u svemu redizajnirana, reanimirana, reformirana osim u svojim idejama i planovima, od kojih evo već devet mjeseci građani nemaju nikakvih pozitivnih, konkretnih pokazatelja napretka naše lokalne zajednice. Reformatori su na svom reformatorskom putu usvojili silna dokumenta koja nemaju svoju implementaciju i čija je implementacija upitna?

Glavne role u devetoj predstavi našeg političkog teatra odigrali su vijećnici SDA potpomognuti od strane vijećnika koji su „prepoznali te reformatorske ideje“ pa su odlučili da ih u realizaciji tih ideja svesrdno pomognu i to bez ikakve „lične“ satisfakcije što je svakako za svaku pohvalu. Zadatak glavnih glumaca u predstavi koju su odigrali u subotu bilo je u klimanju glavom i odbrana načelnice od po neke kritike, koja se odnosila na rad zakononodavne i izvršne vlasti predvođene redizajniranom SDA. Glumci su dobro i nepokolebljivo odradili svoju ulogu klimanja glavom, pa je tako sve ono što je unaprijed dogovoreno, po starom komunističkom običaju na predstavi za javnost samo i potvrđeno.

U svrhu postizanja svojih ciljeva, i ispunjavanja svojih scenarija predviđenih zadataka vijećnici-glumci redizajnirane SDA koji u svemu slijepo slušaju svoje scenariste, nisu se libili ni da usvoje i određene odluke koje evidentno nisu bile u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima na koje se naslanju i pored otvorenog i argumentovanog upozorenja na tu činjenicu od strane pojedinih spremnih i hrabrih opozocionara, koji su ujedno upozorili glavne glumce i na moguće konsekvence koje proizilaze iz usvajanja nezakonitih odluka.

Međutim, i pored upozorenja na nezakonitisti, vijećnicima je bio dovaljan stav komisije za statut i propise, na čijem čelu se nalazi dipl. ing. mašinstva, i svakako išaret načelnice da su sve predložene odluke u skladu sa zakonom i statutom.

Zbog navedenog ponašanja glumaca i njihovih scenarista, želim da iskoristim priliku da podsjetim sve silne tumače zakona koji sjede u i oko Općinskog vijeća, vijećnike, općinske službe, komisije, novinare itd., da je tačna konstatacija načelnice izrečena za govornicom političkog teatra zvanog Općinsko vijeće Visoko da „nema zakona o privatizaciji javnih preduzeća“, ali je u skladu sa pozitivnom zakonskom legislativom u našoj državi omogućeno da državni kapital javnog preduzeće može biti predmetom privatizacije, a da je to tako novodim primjer Javnog komunalnog preduzeća Visokogas.

U taj postupak su dobro upućeni svi kao i naša načelnica koja je tada bila u sastavu Općinskog vijeća koje je donijelo tu historijsku odluku da se ide u privatizaciju, i to samo iz razloga kako bi pojedinci oličeni u nekim konzorcijima došli u posjed zlatne koke. Stoga je opravdana sumnja pojedinih vijećnika koji bi izgleda opet mogli pred etički sud zbog svojih stavova, da bi i neka nova JP čije je osnivanje planirano u Smjernicama javnog sektora, kao i neka postojeća JP ili njihovi novi dijelovi mogli biti predmetom privatizacije, a ovu sumnju dijeli i većina građana općine Visoko.

Dalje, sve odluke i zaključci koje usvaja Općinsko vijeće moraju biti u skladu sa Zakonima na kojem se temelje, jer su odluke i zaključci podzakonski akti i kao takvi moraju biti usklađeni sa zakonom kao većim pravnim aktom. Članovi silnih komisija, općinske službe, vijećnici i načelnica moraju shvatiti da oni nisu kompetentni da tumače zakon. Za tumačenje zakona su nadležni parlamenti koji su ih usvojili, pa se ako posteje dileme kod primjene određenih članova ili zakona u cijelini može tražiti mišljnje njihovog donosioca, kako bi se otklonile eventualne dileme. Obaveza svih nas, pa tako i naših vijećnika, načelnice, službi, komisija je da zakone primjenjuju, a ne da razmišljaju šta je iza određenih zakonskih rokova, a sve u cilju traženja opravdanja za usvajanje već unaprijed zacrtanih odluka.

Ako reformatori zaista žele reforme prvi uslov za to je da se sve smjernice, odluke, nacrti, prijedlozi, zaključci i sl. usklade sa pozitivnim zakonskim propisama. To je potrebno prije svega kako bi reforme bile zasnovane na ispravnom i validnom temelju, da ne bi otišle u vinklo, koje se kasnije teško ili gotovo nikako ne može ispraviti, a posljedice su trajne i katastrofalne. Usvajanje odluka koje nisu usklađene sa zakonom predstavlja kršenje načela zakonitosti koje podrazumijeva da svi niži pravni akti moraju biti usklađeni sa zakonom. A podsjećemo reformatore da su građanima tokom kampanje posebno govorili i obećavali svesrdno zalaganje za provođenje načela zakonitosti, što su očito zaboravili.

Na kraju preporuka reformistima da na političke akademije koje organizuju pozovu kako svoje vijećnike, tako i vijećnike koji ih slijepo podržavaju, a onda svakako i članove komisije koja ocjenjuje usklađenost odluka koje donosi vijeće, sa zakonom i statutom općine, ne bili konačno počeli donositi odluke u skladu sa zakonom.

Do sljedeće predstave, sretno.

(Autor teksta: G.L)