Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Ponovo pročitajte šta vam je pričao Vahid Ramić pa vam se možda i samo kaže kako da riješite problem “Jehovače”

jehovacaJoš 22. juna u rubrici “Vijećnički blog” na našem portalu Vahid Ramić vijećnik SBB-a upozoravao je aktuelnu vlast i na adresu Refika Zekovića, direktora kantonalne direkcije za ceste, poslao je jedan dopis sa ciljem upoznavanja nadležnih sa eventualnim problemom koji se može desiti na ovoj zaobilaznici prilikom sanacije mosta u Dobrinji. Međutim, tada je Ramić očito shvaćen neozbiljno, da bi samo mjesec dana kasnije “Jehovača” postala ozbiljan problem. Osim permanentne opasnosti od saobraćajnih nezgoda, mještani se posebno žale na prašinu koja nastaje prilikom pojačanog inteziteta saobraćaja i koja im uništava poljoprivredne usjeve. Općina je pokušala putem Civilne zaštite djelovati na način da polijevanjem vodom lokalnog puta stvori bolje uvjete za odvijanje saobraćaja u tom naselju. Nakon toga je uslijedila i blokada puta od strane mještana, a kasnije i navodno sukob neistomišljenika u MZ, jer je bilo pokušaja da se ukloni blokada od strane onih mještana koji imaju malo “intimniji” odnos sa aktuelnom vlašću. 

Ovom prilikom mi ponovo objavljujemo o čemu je to Vahid Ramić pričao na sjednici OV Visoko i šta je pisao na adresu Refika Zekovića, direktora kantonalne direkcije za cest,e ne bi li ovaj put bio malo ozbiljnije shvaćen.

ZAHTJEV za HITNO rješavanje zaobilaznice „Jehovača“,koja će zatvaranjem mosta u Dobrinju na regionalnoj cesti R-445, biti jedini alternativni pravac za lokalni saobraćaj.

Poštovani!

Upoznati smo sa činjenicom da će se vršiti rekonstrukcija mosta na regionalnom putu R-445 u mjestu Dobrinje, općina Visoko.

Ponukani ranijim iskustvom, kada je vršena rekonstrukcija gornjeg mosta na istom putu također u Dobrinju, želimo Vas upozoriti na sljedeće:

-Prilikom rekonstrukcije gornjeg mosta, izvođač je bez ikakve najave u noćnim satima, bez adekvatne signalizacije jednostavno zatvorio most i usmjerio sav saobraćaj lokalnim putem koji je izgrađen 80-ih godina sredstvima samodoprinosa širine 3m prema selu Buzići, čija konstrukcija nije predviđena za intezivni saobraćaj regionalne ceste. Na naše reagovanje kod Vas, odobrili ste sredstva za proširenje i nasipanje toga pravca, s tim da uništeni dijelovi asfaltne trake i asfaltiranje proširenog dijela nikad nije urađen niti je put saniran nakon rekonstrukcije mosta i žao nam je što nismo spriječili uništavanje puta koji smo sami izgradili.

Moramo napomenuti i to da je proširenje ovoga puta rađeno kad je već most bio zatvoren, pa je sve to skupa izazvalo saobraćajni haos, koji je dodatno otežao ionako teško stanje.

I to nije bilo sve, snijeg je napravio još veće probleme, a općina taj put nema u zimskom održavanju tako da ste Vi gospodo, izvođač radova i naša općina, te zime nanijeli nam velike probleme. Sve bi se to zaboravilo, da ste barem našoj djeci koja svakodnevno idu u školu obezbijedili siguran prijelaz preko rijeke, ali i to niste……….

-Sad , kada se treba vršiti rekonstrukcija i drugog mosta, jedina alternativna zaobilaznica je “Jehovača“ koju ste također pokušali „osposobiti“ za saobraćaj prilikom redova na prvom mostu.

Međutim, na tom putu je izvršeno nasipanje sa cca 20 m3 šljunka, koje je naravno nedovoljno, te se prilikom padavina tim putem nije moglo saobraćati.

S obzirom da je taj put od velikog značaja za stanovnike Seoče koji su inače oštećeni izgradnjom autoputa, gdje je propust ispod istog vodoplavan, pa su često primorani koristiti ovu zaobilaznicu.

U samom naselju kroz koje prolazi ova zaobilaznica, izgradnjom autoputa, od strane izvođača je korišten lokalni put, koji je vidno oštećen, a nikada nije vraćen u prvobitno stanje, što je bilo obećano od strane nadležne direkcije za ceste.

Imajući sve ovo u vidu, tražimo da se prije zatvaranja pomenutog mosta, sanira put kroz Seoču i da se asfaltira „Jehovača“ sa 3500 kvadrata asfalta, te postave cjevasti propusti za vodu, koja sada taj pravac čini neprohodnim, da se (ako ne može širina za dvosmjerni saobraćaj) barem urade adekvatna proširenja i da se postave sigurnosne ograde.

Sudeći po raspoloženju mještana, Seoče i B.Mahale upozoravamo Vas da ne činjenjem ovih predradnji lokalno stanovništvo neće dozvoliti zatvaranje mosta niti će dozvoliti korištenje puta „Jehovača“.

U nadi za dobru saradnju, molimo Vas da razmotrite ovaj prijedlog i stvari postavite onako kako je najbolje za sve.

S poštovanjem!