Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Pametnom je i išaret dovoljan

minela-ahmicJučerašnja sjednica Općinskog vijeća već svojim dnevnim redom navodila je na zaključak kako će to biti sjednica sa vrlo glasnim diskusijama. Da li je tako bilo možete sami procijeniti, ako pogledate tok sjednice koji je pratila RTV Visoko. Na jučerašnjoj, 9. sjednici Općinskog vijeća na čijem dnevnom redu su se našle 24 tačke. Postavila sam dva vijećnička pitanja u okviru 2. tačke dnevnog reda, te uložila dva amandmana u okviru 6. tačke dnevnog reda ove sjednice na kojoj se raspravljalo o prijedlogu odluke o izgradnji, upravljanju, korištenju, zaštiti i održavanju mjesnih vodovoda.

Međutim, da se jednoumlje kod donošenja odluka nastavlja, nastavlja se. To je pokazala i ova sjednica, u nizu. Svu neozbiljnost pojačava i činjenica kako ovakve sjednice postaju ogledalo neuvažavanja drugog i drugačijeg mišljenja, raznih prozivki i naravno, sve do međustranačkih prepucavanja. Također, imam zamjerku na dostavljanje materijala vijećnicima, jer dosada svaki materijal koji je stigao na e-mail adrese vijećnika je naknadno imao svoju dopunu koja je uobičajeno stizala dan ili dva prije sjednice, a dešavalo se i da dospije na adresu u istom danu kada se održava i sama sjednica, što svakako utiče na kvalitetno donošenje odluka i glasanje za iste. Time se krši poslovnik o radu vijeća te smatram to krajnje neodgovornim i neprofesionalnim od strane općinske službe.

Ne uzimajući u obzir koja je politička opcija u pitanju, jasno je da etička komisija ovog vijeća ne vrši svoju funkciju u potrebnom kapacitetu jer iz sjednice u sjednicu imamo pored dnevnog reda i razne lične prozivke koje su suvišne na “samoprozvanim ozbiljnim zasjedanjima“. Ovdje iznosim dva vijećnička pitanja sa jučerašnje sjednice, kao i odgovor koji mi je dostavljen na uložene amandmane na član 14. stav 1. i 3. i član 15. stav 1. prijedloga spomenute odluke.

Vijećnička pitanja su:

1. Postoje li planovi za renoviranje sale Partizan?

Obrazloženje: Sala Partizan je jedna od najkorištenijih sala u Visokom i koriste je također i učenici Gimnazije, u skladu s tim smatram da je svrsishodno da se ista renovira u skorije vrijeme.

2. Koliko je sredstava iz granta za finansiranje parlamentarnih grupa u OV Visoko realizovano u 2012. godini, na osnovu kojeg kriterija, odnosno odluke, i koliko je kojem političkom subjektu prebačeno sredstava iz pomenutog granta u 2012. godini?

Odgovor predlagača na uložene amandmane je:

“Povodom podnesenih amandmana vijećnice Minele Ahmić na član 14. stav 1. i 3. i član 15. stav 1. Prijedloga Odluke izjašnjavamo se na slijedeći način:

1) Stav predlagača je da čl. 14. stav 1.  i 3. ne treba brisati iz razloga što ova odredba nije imperativne prirode  već ostavlja mogućnost građanima koji su mjesni vodovod izgradili vlastitim sredstvima da iste predaju na upravljanje komunalnom preduzeću.

Nesporna je činjenica da član 116. stav 2. Zakona o vodama ZE-DO kantona određuje da se mjesni vodovodi mogu u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovog Zakona predati na upravljanje komunalnom preduzeću, ali isto tako zakonskim odredbama nije precizirano šta se dešava poslije isteka pet godina.

Ova Odluka bila je predviđena u programu rada Općinskog vijeća za 2012. godinu, međutim nije realizovana, a s obzirom da nije došlo do promjene zakonskih propisa u ovoj oblasti i da je Općinsko vijeće prilikom razmatranja Informacije o vodosnabdijevanju na sjednici od 28.03. 2013. godine donijelo Zaključak da se otpočne postupak davanja lokalnih vodovoda na upravljanje JKP“ Visočica“, predlagač ostaje pri svom prijedlogu.“

Ovaj stav predlagača je neargumentovan i pravno neutemeljen, jer je i sam zakon ostavio mogućnost korisnicima- vlasnicima vodovoda da mogu, ako to žele predati mjesne vodovode na upravaljanje JKP u roku od pet godina. Dakle, ni zakonska odredba nije imperativne prirode tj. da obavezuje korisnike-vlasnike da u roku od pet godina moraju predati vodovode na upravljanje, nego građanima ostavlja mogućnost da to urade, ako to žele po svojoj slobodnoj volji i ubjeđenju u zakonskom roku. Ovdje je dakle poenta u činjnici da je rok istekao.

Također, donošenje Zaključka kojim se otpočinje postupak davanja lokalnih vodovoda na upravljanje JKP Visočica, a zbog činjenice da je Odluka bila predviđena programom rada Općinskog vijeća 2012. koja nije realizovana, je neutemeljen zbog činjenice da je rok od pet godina za otpočinjanje tog postupka istekao u novembru 2012. tako da niti ovaj zaključak nije usklađen sa Zakonom. Napominjem da je tačno da se propisi nisu mijenjali, ali su za ovaj posao istekli zakonom propisani rokovi koji su obavezujući.

Samo po sebi se nameće i pitanje šta ako neko od korisnika mjesnih vodovoda postupi u skladu sa ovom odlukom da li će taj postupak biti u skladu sa zakonom? Da li će jedan pojedinac koji nije za davanje svog vodovoda na upravljanje JKP moći pred sudom poništiti odluku drugih korisnika koji su postupili u skladu sa članom 14. Odluke? 

2) Stav predlagača je da čl. 15. stav 1. ne treba brisati iz razloga što se ovim članom uređuje upravljanje vodovodima koji nisu izgrađeni isključivo vlastitim sredstvima građana nego je riječ o vodovodima gdje je više od polovine uloženih sredstava Općine, Kantona, Federacije i drugih institucija.

Činjenica je da Zakon o vodama ZE-DO kantona nije definisao način upravljanja ovim mjesnim vodovodima, ali je predlagač stava da je u cilju uređenja vodosnabdijevanja na području općine Visoko neophodno urediti upravljanje ovim vodovodima i to na ovaj način, te iz tog razloga ostaje pri svom prijedlogu.“

Ovo obrazloženje je neosnovano, s obzirom da je u članu 116. st 2. jasno definisano kako i na koji način i u kojem roku se mjesni vodovodi mogu predati na upravljanje JKP, a i zbog činjenice da niti Zakon o vodama ZDK, kao niti  Zakon o vodama FBIH ne poznaje način prelaska vodovoda pod ingerencije JKP opisan u članu 15. Odluke. Podsjećam da je obaveza Općine da obezbijedi uredno vodosnadbijevanje svim građanima, a neka građani odluče kada se za to steknu zakonski uslovi ko će sa njima upravljati.

Radi navedenog, i uz dužno poštovanje prema poziciji, moram istaći da ne vidim validan razlog zašto su amandmani koje sam lično uložila odbijeni, jer podržavam da građani koji žele svoj vodovod dati JKP-u to isto i učine, ali u skladu sa svim pozitivnim propisima i zakonskim regulativama. Isto tako ne vidim razlog zašto se odluka nije mogla usvojiti, bez članova 14. i 15. Odluke koji nisu u skladu sa Zakonom o vodama ZDK, jer je svrha da se između ostalog poprave i higijenski uslovi naših vodovoda, a to se moglo uraditi i bez navedenih članova. Da li to znači da će samo oni vodovodi koji se eventualno predaju na upravljanje JKP biti kontrolisani od stručnih i nadležnih službi koje se bave zdravstvenom ispravnošću vode, a drugi neće? Zakonska obaveza i nadležnog JKP i Općine je i bez ove Odluke, a u skladu sa Zakonom o vodama ZDK je bila da posvećuju pažnju našim vodovodima i vodama. A drugo je sad pitanje šta je JKP i naša vlast konkretno radi na tom planu.

Odgovor znaju svi naši građani.

Pametnom je i išaret dovoljan.