Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Završena 9.sjednica Općinskog vijeća Visoko

vijece26062013Deveta sjednica Općinskog vijeća Visoko održana je danas u Velikoj Sali Općine Visoko, a vijećnici su pred sobom imali ukupno 24 tačke dnevnog reda, od kojih je najviše rasprave i najzanimljivija bila tačka broj 4. – Prijedlog smjernica reforme javnog sektora općine Visoko. Mišljenja o ovom prijedlogu su bila podijeljena, dok su neki smatrali da je ova reforma nešto izuzetno dobro za Visoko i nešto što je prijeko potrebno, bilo je i onih koji su za ovu tačku kazali da se radi o „spisku nerealnih želja“, a neki su bili mišljenja da su smjernice prevara. Nakon glasanja Prijedlog je usvojen, tako da će vrijeme pokazati šta će ove smjernice donijeti Visokom i stanovnicima ovog grada. Ponovo je postavljen i veliki broj vijećničkih pitanja i inicijativa, a zanimljivo je bilo izlaganje Halima Derviševića, koji je govorio o Izvještaju vijeća za period janura do juna ove godine, a prema njegovim analizama dosta toga nije urađeno i mnogobrojne inicijative koje su pokrenute još uvijek nisu stigle do realizacije. Prema njegovim podacima u tom periodu od 63 vijećnička pitanja vijećnicima nije odgovoreno na 14 pitanja, dok sa 18 odgovora na pitanja vijećnici nisu bili zadovoljni. Slično je i sa inicijativama, pokrenuto je 30 inicijativa, a 13 nije realizovano. U nastavku vam donosimo i kompletan izvještaj sa današnje sjednice po tačkama dnevnog reda.

1. Izvodi iz zapisnika sa 7. i 8. sjednice Općinskog vijeća Visoko.

Izvod iz zapisnika sa prethodne dvije sjednice je jednoglasno usvojen.

2. Vijećnička pitanja i inicijative.

Nakon što su obrađena pitanja i inicijative sa prošle sjednice, sa kojima je većina vijećnika bila zadovoljna, postavljena su i nova pitanja i inicijative.

-Zijada Smailagić (SDA) postavila je pitanje vezano za most u Dobrinju.

-Mirnes Fatić (BPS) Pitanje zašto je uklonjena fontana ispred džamije na Kraljevcu, kao i pitanje sredstava u iznosu od 320.000 KM koja su namijenjena za izgradnju puta Visoko – Sarajevo preko Kralupa.

Halim Dervišević (BPS) Pitanje vezano za novu ulicu u Lukama, a odnosi se na fazu do koje se došlo sa realizacijom ovog projekta, dok je drugo pitanje bilo vezano za sredstva za lokalitet Mile. Vijećnik Dervišević je podnio i inicijativu za izmiještanje kladionica na zakonsku udaljenost od škola.

-Elvir Špiodić (Nezavisni klub) Inicijativa koja je odmah i usvojena, a odnosi se na hitno odobravanje sredstava pomoći za Kantonalnu bolnicu u Bihaću, a nadležne službe će već naredne sedmice pokušati osigurati pomoć Općine Visoko za bolnicu.

-Izet Smajević (SBiH) Dva postavljena pitanja, prvo se odnosilo na posao pripreme Statuta Općine Visoko, odnosno u kojoj fazi se nalazi, dok je drugo pitanje bilo vezano za do sada postavljena vijećnička pitanja i inicijative na koje nikada nije odgovoreno.

-Muhamed Husić (SDP) Pitanje radova na obnovi rukometnog igrališta na stadionu Luke, a Husić je postavio i pitanje zašto Općina ne povlači sredstva od Fonda za zaštitu okoliša. Podnio je i inicijativu za izgradnju šetališta uz obalu rijeke Bosne od Gimnazije do mosta u Podvanju.

-Dejan Šćepanović (SDP) Da li je izvršeno rangiranje pristiglih projekata po Javnom pozivu za kulturu i sport i ako jeste da se kaže ko je dobio sredstva? Kada će načelnica odgovoriti na peticiju Neformalne grupe građane koja se odnosi na ukidanje subvencija za prijevoz učenika.  

-Nevzeta Begić (SBB) Pitanje smeća i šiblja oko Robne kuće Vema, kao i pitanje zgrade u ulici Branilaca čija je izgradnja obustavljena.

3. Prijedlozi odluka o dodjeli priznanja općine Visoko za 2013. godinu.

IZVJESTILAC: Mirza Omanović, predsjednik Komisije za odlikovanja, javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti

Nakon kratkog obrazloženja ove tačke dnevnog reda, kao i predloženih kandidata, pristupilo se glasanju o ponuđenim prijedlozima, a jednoglasno su usvojeni svi prijedlozi, dok će dodjela biti upriličena na svečanoj sjednici OV 29.augusta, kada se obilježava Dan općine Visoko.

4. Prijedlog smjernica reforme javnog sektora općine Visoko.

IZVJESTILAC: Općinska načelnica

O prijedlogu smjernica reforme javnog sektora općine Visoko raspravljalo se i najduže u dosadašnjem dijelu sjednice, a učešće su uzeli gotovo svi vijećnici. Dok je za neke reforma, odnosno prijedlog smjernica jedino rješenje za razvoj Visokog, bilo je i vijećnika koji smatraju da se radi o „spisku nerealnih želja“, dok su neki bili i mnogo oštriji, pa smjernice nazvali prevarom.

Nakon burne rasprave pristupilo se i glasanju, a rezultati glasanja su sljedeći: ZA 14, 9 PROTIV I 1 UZDRŽAN. Nakon glasanja klub vijećnika je izrazio sumnju u rezultate glasanja, pa se pristupilo pojedinačnom glasanju. Nakon pojedinačnog glasanja vijećnik Elvir Špiodić je promijenio svoju odluku, pa glasao ZA, tako da je na kraju prijedlog usvojen sa 15 glasova ZA i 9 PROTIV.

5. Prijedlog odluke o izmjeni namjene i sadržaja dijela prostora Regulacionog plana „Prijeko” Visoko.

Usvojene predložene odluke sa 14 glasova ZA i 10 UZDRŽANIH.

6. Prijedlog odluke o izgradnji, upravljanju, korištenju, zaštiti i održavanju mjesnih vodovoda.

IZVJESTILAC Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

Na ovu tačku Minela Ahmić je podnijela amandman na dvije tačke Prijedloga, a nakon rasprave se prvo glasalo o usvajanju amandmana, nakon glasanja sa 14 PROTIV I 10 ZA, amandman  nije usvojen. Nakon toga se glasalo i za još jedan amandman, tačku 15.iz ponuđenog prijedloga, a nakon glasanja istim brojem glasova amandman je odbijen. Nakon odbijanja amandmana pristupilo se i glasanju o ovoj tački dnevnog reda, a Odluka je usvojena sa 14 glasova ZA, 4 PROTIV I 8 UZDRŽANIH.

7. Prijedlog odluke o zaštiti izvorišta vode za piće “Bunar Radinovići” općina Visoko.

IZVJESTILAC Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

8. Prijedlog odluke kojom se daje ovlašćenje Općinskoj načelnici za zaključenje ugovora o zakupu općinskih poslovnih prostora.

IZVJESTILAC Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

9. Prijedlog rješenja o dodjeli zemljišta neposrednom pogodbom Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo – Direkcija Zenica.

IZVJESTILAC Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

10. Prijedlozi rješenja o dodjeli zemljišta u svrhu legalizacije izgrađenih objekata u naselju Šareni Hanovi.

IZVJESTILAC Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

Prethodne tačke su nakon nešto kraće rasprave, nego je to bio slučaj u prethodnih tačkama dnevnog reda, usvojilo i prethodne tačke dnevnog reda, odnosno tačke broj 7,8,9 i 10.

11. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Visoko.

Nakon rasprave o ovoj tački, pristupilo se glasanju, a nakon glasanja prijedlog je usvojen sa 15 glasova ZA, 3 Uzdržana i 6 PROTIV.

12.Prijedlog odluke o potvrđivanju izbora predsjednika savjeta mjesnih zajednica Topuzovo Polje i Željeznička Stanica.

Prijedlog odluke je jednoglasno usvojen sa 24 glasa ZA.

13. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove „Dom zdravlja“ Visoko.

Sa 23 glasa ZA usvojeno je predloženo rješenje o razrješenju predsjednika UO „Dom zdravlja“ Visoko, dok je vijećnik Zlatko Handžić odstupio od glasanja.

14. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove „Dom zdravlja“ Visoko, na kraći period.

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

Prijedlog je usvojen sa 15 glasova ZA i 9 PROTIV.

15. Prijedlog odluke o kriterijima za imenovanje predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove „Dom zdravlja“ Visoko.

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

Prijedlog odluke o kriterijima je usvojen jednoglasno sa 24 glasa ZA.

16. Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika Općinske izborne komisije Visoko.

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

Prijedlog o razrješenju predsjednice OIK Visoko, Zekije Omerbegović, usvojen je jednoglasno sa 24 glasa ZA.

17. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije Visoko.

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

Prijedlog je jednoglasno usvojen sa 24 glasa ZA.

18. Prijedlog odluke o otkupu udjela u kapitalu Društva “Visokogas” d.o.o. Visoko.

IZVJESTILAC Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

Prijedlog odluke o otkupu udjela u kapitalu jednoglasno je usvojen sa 24 glasa ZA.

19. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti JKP Gradska groblja Visoko.

IZVJESTILAC Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

Prijedlog zaključka je jednoglasno usvojen sa 24 glasa ZA.

20. Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Visoko za period  I – VI 2013. godine sa realizacijom zaključaka Općinskog vijeća.

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

Komisija je ovaj Izvještaj proglasila nepotpunim na svojoj sjednici održanoj prije današnje sjednice vijeća. Od ukupno 63 vijećnička pitanja sa 18 pitanja vijećnici nisu zadovoljni. Pokrenuto 30 inicijativa, a nije realizovano 13. Od 63 vijećnička pitanja na 14 nije odgovoreno. Komisija je donijela zaključak koji ima cilj da se donesu zaključci koji će donijeti bolju međusobnu saradnju u cilju bolje realizacije.

Nakon izvještaja Halima Derviševića, pristupilo se glasanju, a Izvještaj je usvojen sa 14 glasova ZA i 10 PROTIV.

21. Informacija o stanju i poslovanju privrede na području općine Visoko u 2012. godini, sa posebnim osvrtom na stanje poljoprivredne proizvodnje i oblast zapošljavanja, sa planom aktivnosti na stvaranju mogućnosti za porast broja zaposlenih na području općine Visoko

IZVJESTILAC Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

Jednoglasno, sa 24 glasa ZA, usvojen je predloženi zaključak.

22. Informacija o zdravstvenom stanju stanovništva na području općine Visoko.

IZVJESTILAC Fehim Memić, pomoćnik načelnice

Predloženi su zaključci za ovu tačku dnevnog reda, a jednoglasno, sa 24 glasa ZA, usvojena je informacija o zdravstvenom stanju stanovništva na području općine Visoko.

23. Informacija o socijalnom stanju stanovništva općine Visoko.

IZVJESTILAC Fehim Memić, pomoćnik načelnice

Informacija o socijalnom stanju stanovništva općine Visoko usvojena je jednoglasno sa 24 glasa ZA.

24. Informacija o status preduzeća “Sebilj” d.d. Visoko.

IZVJESTILAC Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

Nakon kraće rasprave, kao i nekoliko novih zaključaka, pristupilo se glasanju o ovoj informaciji, a nakon glasanja općinsko vijeće je jednoglasno usvojilo ovu informaciju i zaključke.